Integriteitsscan: College Alphen aan den Rijn integer

27 februari 2014 Consultancy.nl

Het nieuwe college van Alphen aan den Rijn is integer. Dit blijkt uit een doorlichting van adviesbureau Berenschot, die begin dit jaar door de gemeente werd ingeschakeld voor het doorvoeren van een integriteitsonderzoek. Wel wordt naar aanleiding van de doorlichting een aantal maatregelen genomen om uitglijders of misstappen in de toekomst te voorkomen.

Integriteitsscan

In januari van dit jaar besloot de gemeente Alphen aan den Rijn om de nevenactiviteiten van het college van B&W te laten onderzoeken middels een integriteitsonderzoek. Adviesbureau Berenschot werd hiervoor ingehuurd, en moest onderzoeken of de burgemeester en de wethouders van Alphen aan den Rijn vrijwillig of betaalde bijverdiensten hebben. Als daar sprake van zou zijn, dan moest ook bekeken worden of deze nevenactiviteiten belangenvermenging kunnen veroorzaken.

Berenschot - College van Bestuur

Vertrouwen

Voor gemeenten is het van groot belang dat het college van B&W integer is. Integriteit kan het vertrouwen van inwoners in hun overheid namelijk maken of breken. De zo nu en dan opduikende schandalen binnen gemeenten (of gemeentelijke instellingen) kunnen dit vertrouwen enorm schaden. Zo was er recentelijk het schandaal in Amersfoort bij de Stichting PvdA Amersfoort Aktief, waar grote sommen geld waren verdwenen. En zo deed Berenschot bijvoorbeeld onlangs onderzoek naar de angstcultuur die zou heersen in de gemeente Tynaarlo. Om dergelijke taferelen en schandelen binnen de gemeente voor te zijn en enige vorm van belangenverstrengeling van gemeentelijke bestuurders vooraf uit te sluiten worden zogeheten integriteitsscan uitgevoerd.

Fusie

De timing van het integriteitsonderzoek is een logische.  Begin dit jaar fuseerden de gemeenten Alphen, Rijnwoude en Boskoop. Die fusie zorgde voor gemengde gevoelens onder burgers van met name Rijnswoude en Boskoop. Om ervoor te zorgen dat burgers het vertrouwen hebben in de bestuurders van de nieuwe gezamenlijke gemeente, deed het Alphense college zelf het verzoek tot een integriteitsonderzoek. Zo nam het ingehuurde Berenschot uiteindelijk de nevenfuncties, financiële belangen en risicovolle activiteiten van de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris onder de loep. Het adviesbureau ontving uiteindelijk €10,000 voor zijn werkzaamheden.

Berenschot - Integriteitsonderzoek

Alphens college integer

In het rapport stelt Berenschot dat er voor geen enkele bestuurder “risico’s voor de invulling van het ambt zijn geconstateerd”, een conclusie waarmee het Alphense college van B&W integer genoemd kan worden. Het organisatieadviesbureau gaf echter wel enkele adviezen over onder meer declaraties en nevenfuncties. Die adviezen, met betrekking op mogelijke ‘dubbele petten problematiek’, zijn door het college ter harte genomen. Berenschot raadt het college van B&W verder aan geen declaraties te doen afgezien van reiskosten buiten Alphen aan den Rijn.

Overigens zullen jaarlijks zullen de nevenactiviteiten van de bestuurders opnieuw gecheckt worden.

Nieuws