BlinkLane start innovatieprogramma Corporate Garage

19 februari 2014 Consultancy.nl

Het is een uitdaging waarmee grote organisaties te maken hebben: hoe kan het innovatiepotentieel worden geoptimaliseerd? Om die grote organisaties bij hun zoektocht te helpen heeft BlinkLane Consulting een nieuw innovatieprogramma gelanceerd: BlinkLane Corporate Garage.

Diverse onderzoeken in de afgelopen jaren hebben aangetoond dat innovatie één van de belangrijkste factoren is die financieel succes en marktleiderschap verklaren. Als gevolg kwam innovatie in de afgelopen tien jaar steeds hoger op de managementagenda te staan, waardoor de hoeveelheid geld die in de innovatiemarkt omgaat tot ongekende hoogte is gestegen. Zo toont een recent onderzoek van Booz & Company aan dat alleen al binnen de top 1000 meest innovatieve bedrijven ter wereld in 2013 naar schatting $638 miljard is uitgegeven – en dan zijn uitgaven van bijvoorbeeld overheden, het MKB en (semi)publieke instellingen nog niet eens meegerekend.

Innovatie

Ondanks de investeringen in ideeëngeneratie, nieuwe productontwikkeling en technologische doorbraken, worstelen grote bedrijven vaak nog met het maximaliseren van rendement op innovatie. Hoewel er uiteraard uitzonderingen zijn – kijk bijvoorbeeld naar de lijst met ‘Most Innovatieve Companies of 2013’ opgesteld door BCG – presteren grote organisaties relatief slecht op het gebied van innovatie. “Door gevestigde organisatiestructuren en een laag gevoel van urgentie, eindigen veel bedrijven vooral met kleine verbeteringen van de huidige producten en diensten, maar zelden met een echt vernieuwend aanbod” stelt Mathias Cobben, consultant bij BlinkLane Consulting. Mathias wijst op een vicieuze cirkel waarin grote organisaties zich kunnen bevinden:

BlinkLane - Relevantie Corporate Garage

Volgens Cobben is de uitdaging waarmee grote organisaties te kampen hebben een paradox, want deze bedrijven hebben in veel gevallen alles wat nodig is om een innovatief product of service te leveren: getalenteerde mensen, financiële middelen, infrastructuur, en naamsbekendheid. "Bovendien zijn methoden om baanbrekende toegevoegde waarde te leveren, die vaak door start-ups toegepast worden, te leren”.

Om het gat te dichten tussen investeringen in innovatie en resultaten onder de streep, heeft BlinkLane Consulting een speciaal 4-daags programma gelanceerd – genaamd BlinkLane Corporate Garage – dat managers helpt de innovatie uitdaging aan te gaan. Cobben licht toe: “Het belangrijkste doel van de Corporate Garage is managers te laten inzien hoe de aspecten van ondernemerschap en innovatiemanagement integraal met elkaar verbonden zijn, om op die manier tot business cases te komen die gebaseerd zijn op feiten in plaats van veronderstellingen”.

BlinkLane Consulting - Corporate Garage

Gevraagd naar wat BlinkLane Corporate Garage onderscheidt van diverse andere innovatie-programma’s, haalt Han Driessen, partner bij BlinkLane, de volgende redenen aan: “In het programma wordt een echte klantbehoefte uitgewerkt tot een concrete business case. Door het hele proces heen leren managers om te breken met de vicieuze cirkel van minimale verbeteringen door het ervaren van het belang van validatie. Bovendien kunnen deelnemers nieuwe tools en technieken leren kennen, waarvan er veel gebruikt worden binnen de design- en start-up wereld, en deze direct binnen hun eigen omgeving toepassen.”

Tot slot, besluit Mathias Cobben, is in een omgeving waar innovatie deel uitmaakt van een groter geheel, intrapreneurship de sleutel. “Het programma helpt deelnemers te begrijpen hoe belangrijk het is de om binnen de organisatie een echte ondernemer te zijn, en dat het zoeken en betrekken van stakeholders essentieel is om tot succesvolle innovatie te komen.”

Nieuws

Meer nieuws over