M&I/Partners: ICT kosten gemeenten 6 procent gedaald

26 september 2013 Consultancy.nl

De gemiddelde ICT-kosten per inwoner van gemeenten zijn afgelopen jaar voor het eerst in drie jaar weer gedaald. De ICT-kosten per inwoner zijn over de hele linie met 6% gedaald, van circa € 78 vorig jaar naar € 73 dit jaar. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten 2013 van M&I/Partners.

De ICT-kosten per inwoner schommelde jaren tussen de € 62 en € 71. In 2012 was er sprake van een trendbreuk: de ICT kosten per inwoner bedroegen in dat jaar € 78. Volgens Jos Smits, Principal Adviseur bij het adviesbureau, zijn de ICT kosten gedaald als gevolg van de gemeentelijke bezuinigingen. “Het effect van bezuinigingen op het ambtelijk apparaat is duidelijke zichtbaar. De daling is immers het sterkst op personeel gerelateerde kosten zoals werkplek en telefonie”.

MI Partners - Gemeente Den Haag

ICT-kosten per medewerker gestegen

De krimp van het ambtelijk apparaat leidt tot een stijging van de ICT-kosten per medewerker (in FTE) van 3,2% tot € 9.324. De uitkomst van het kengetal ICT-kosten per medewerker is het gevolg van de verdere daling van het gemiddeld aantal medewerkers (in FTE) per gemeente. Deze ontwikkeling is circa drie jaar geleden in gang gezet als gevolg van de bezuinigingen. De daling van het gemiddeld aantal medewerkers per gemeente is sterker dan de daling van de gemiddelde ICT-kosten per gemeente. Het effect is een stijging van de ICT-kosten per medewerker.

Personeel en Software

Ook dit jaar geldt dat Software en Personeel (bestaande uit eigen ICT-formatie en inhuur) het grootste gedeelte van de totale ICT-kosten voor hun rekening nemen. Sinds de ICT Benchmark van 2009 ligt dit gezamenlijke percentage rond de 74%. Opvallend is de verdubbeling van het aandeel Server & storage van 5% in 2010 naar 10% in 2013.

MI Partners - ICT Kosten gemeenten

“Naast het inlopen van uitgestelde investeringen verklaren wij dit ook door een verschuiving van kosten van de werkplek naar het rekencentrum als gevolg van virtualisatie. Daar zien we namelijk het omgekeerde: het aandeel werkplek daalt van 10% in 2008 naar 5% in 2013. Opvallend is ook dat de kosten voor telefonie afnemen. Ondanks een sterke toename in het (data) gebruik van smartphones. Dit komt door lagere tarieven van providers maar ook door minder medewerkers” aldus Wilfred van der Schaaf van M&I/Partners.

Nieuws

Meer nieuws over