Interim tarief van €95.000 per maand toch te veel

09 januari 2014 Consultancy.nl

In september vorig jaar ontstond veel ophef over de inhuur van een interim manager. Zijn opdrachtgever, GGZ instelling Humanitas DMH, betaalde de zorgconsultant maar liefst €95.000 voor 1 maand werk. De onafhankelijke governancecommissie gezondheidszorg besloot de zaak te onderzoek en inmiddels zijn de resultaten bekend: de raad van toezicht van Humanitas DMH is – zoals verwacht – over de schreef gegaan.

De interimmer kreeg de taak om orde op zaken stellen in de organisatie met zo’n 1.100 werknemers. Omdat de opdracht in principe om minder dan 6 maanden ging viel de interim-klus niet onder de Wet Normering Topinkomens, die voorschrift dat een bestuurder in de zorg jaarlijks maximaal €187.000 mag verdienen. Dat was ook destijds aanleiding voor de interim manager om zich van geen schuld bewust te zijn: “De norm geldt alleen voor bestuurders die langer dan zes maanden in dienst zijn. En ik hoop hier aan het eind van het jaar weer weg te kunnen” aldus de ervaren interimmer afgelopen september.

Maar volgens de governancecode voor goed bestuur, waar Humanitas DMH bij is aangesloten, is het bedrag wel te hoog. De commissie stelt dat het salaris, €2.000 per dag en circa €250 per uur voor overwerk, geen “passende beloning is in de zin van de code voor goed bestuur”.

Grote ophef

De zaak werd aangespannen door twee voormalig-bestuurders van Humanitas DMH. Zij kwamen er achter dat de raad van toezicht achter hun rug om de interimmer had ingehuurd. Toen de twee bestuurders dit ontdekten, waarschuwden zij de ondernemingsraad en de cliëntenraad. De raad van toezicht constateerde daarop een ‘vertrouwensbreuk’ en schorste de twee, waarna de interim-bestuurder het roer overnam. Toen de zaak eenmaal uitlekte naar de media, waaronder De Volkskrant en Consultancy.nl, ontstond grote ophef. Op social media werd de interimmer in kwestie zelfs bedreigd, ook al omdat hij vond dat zijn tarief gerechtvaardigd was.

Twee dagen later bezweek hij toch onder de druk en legde hij zijn functie neer. De raad van toezicht deed uiteindelijk hetzelfde.

Nieuws

Meer nieuws over