Ophef over graaiende zorgconsultant bij Humanitas DMH

16 september 2013 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Er is dit weekend veel commotie ontstaan over de vergoeding van een externe consultant. Gisteren maakte Volkskrant / Publeaks* bekend dat Humanitas DMH, een instelling gericht op de gehandicapten-zorg, een zorgconsultant bijna een ton heeft betaald voor 1 maand werk.

Na bekendmaking ontstond er veel ophef in zowel de politiek als de media. De consultant in kwestie laat echter in een reactie weten zich van geen kwaad bewust te zijn. Ook de Raad van Toezicht van de zorginstelling liet vanmorgen in een reactie weten dat het nog steeds unaniem achter de keuze van de peperdure consultant staat.

Van geen kwaad bewust
Als het maandsalaris van de interim manager wordt omgerekend naar een jaarsalaris dan komt het neer op ruim €1,1 miljoen. Hoewel een bestuurder in de zorg jaarlijks maximaal €187.000 mag verdienen, vindt de executive consultant dat zijn beloning niet in strijd is met de wet. “De norm geldt alleen voor bestuurders die langer dan zes maanden in dienst zijn. En ik hoop hier aan het eind van het jaar weer weg te kunnen” aldus de interim manager in kwestie tegenover de Volkskrant. Bovendien benadrukt hij dat zijn exorbitante vergoeding een fractie is van de waarde hij toevoegt. “Sinds mijn komst hebben wij al voor €1 miljoen aan overbodige kosten kunnen wegsnijden. Ik ben mijn tarief dus nu al ruimschoots waard”.

Ook de Raad van Toezicht staat pal achter de inhuur. Volgens de toezichthouders was het inhuren van de interim-bestuurder “dringend nodig” om de continuïteit van Humanitas DMH te verzekeren. “Na het vertrek van de vorige raad van bestuur bleek dat Humanitas DMH een dusdanig zwakke organisatie had, dat het voortbestaan van de organisatie in gevaar dreigde te komen” schrijft de raad in een reactie op de ophef. Over de hoogte van de vergoeding gaat de raad niet in. Op zaterdag zei Ben Huesmann, lid van de RvT van Humanitas DMH, nog tegenover de Volkskrant dat hij geen verantwoording hoeft af te leggen voor de beloning omdat het een “privéaangelegenheid” betreft.

Forse kritiek
Het nieuws heeft geleid tot een waterval aan kritiek. Het heeft kwaad bloed gezet bij een groot deel van de 1.100 werknemers van de zorginstelling. Humanitas DMH heeft de afgelopen maanden juist forse kostenbesparingen moeten doorvoeren – met als gevolg dat het personeel wordt geraakt door diverse bezuinigingen. Vorig jaar leed de stichting zo’n zes ton verlies op een omzet van €53 miljoen.

Op social media wordt de interim manager door branchegenoten een “graai-interimmer” genoemd terwijl professionals uit de zorgsector spreken van een “schande” en “belachelijke vergoeding”.

Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) liet zondag weten opheldering te willen over de vergoeding. Hij eist dat de Raad van Toezicht van de zorginstelling verantwoording aflegt over de salarisvergoeding. SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven vindt het absurd dat gemeenschapsgeld op deze manier wordt verkwanseld en heeft een debat aangevraagd.

* Publeaks is een systeem waarmee klokkenluiders anoniem naar de pers kunnen lekken. Het platform is door vijftien nieuwsmedia opgezet.