Driekwart familiebedrijven pleit voor eigen gedragscode

13 januari 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Zo’n driekwart van de familiebedrijven in Nederland pleit voor een gedragscode voor goed bestuur bij private ondernemingen. Bijna de helft vindt dat de Code Tabaksblat – de governance code voor beursgenoteerde ondernemingen – ook voor familiebedrijven zou moeten gelden. Dit concluderen Baker Tilly Berk, Nyenrode en ING in het onderzoek ‘Goed ondernemingsbestuur bij familiebedrijven’.

Op de stelling ‘Het is belangrijk dat er een gedragscode voor goed bestuur van private bedrijven komt’ geeft 80% van de niet-familiebedrijven en 72% van de familiebedrijven aan dat dit raadzaam zou zijn. Slechts 20% van de directeuren van de Nederlandse familiebedrijven vindt het geen goed idee dat een dergelijke code er komt.

Baker Tilly Berk - Code Goed Bestuur

De ondervraagde familiebedrijven die pleiten voor een eigen code voeren hiervoor verschillende redenen aan. In verschillende bedrijfssoorten worden codes ingevoerd, waardoor men vindt dat familiebedrijven niet kunnen achterblijven. Bovendien vindt men dat een eigen code de professionaliteit van het bestuur van familiebedrijven vergroot. Ook blijken de codes die reeds in het buitenland zijn ingevoerd, zoals bijvoorbeeld in België en Duitsland, effectief te werken.

“Gezien het onderzoeksresultaat dat bijna driekwart van de familiebedrijven een gedragscode belangrijk vindt, is het raadzaam dat niet gewacht wordt op wetgeving en de Nederlandse familiebedrijven zelf het initiatief nemen om een dergelijke code op te stellen” zegt Roberto Flören, hoogleraar familiebedrijven aan Nyenrode en verbonden aan Baker Tilly Berk.

Goed ondernemingsbestuur bij familiebedrijven

Code Tabaksblat geschikt?

De onderzoekers vroegen de ruim 700 deelnemende directeuren bovendien naar in hoeverre de Code Tabaksblat ook geschikt zou zijn voor private ondernemingen. Circa 44% van de familiebedrijven geeft aan dat zij een algehele geldigheid van de Code Tabaksblat wel een goed idee vindt. Wel zouden deze bedrijven graag nog een eigen draai geven aan de code.

Daartegenover staat dat ruim 44% van de familiebedrijven vindt dat een Code Tabaksblat niet moet gelden voor alle bedrijven. In het geval van niet-familiebedrijven ligt dit percentage op 32%. Deze respondenten zijn van mening dat een aantal aanbevelingen van Tabaksblat simpelweg niet geschikt zijn voor de private sector, zoals de verplichting om openheid van zaken te geven op het gebied van managementvergoedingen.

Baker Tilly Berk - Code Tabaksblat