Novius: Projectmanagement onder druk door crisis

08 januari 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Afgelopen november organiseerde Novius een rondetafel op het gebied van projectmanagement. Thema van het event was “Projectmanagement in de crisis; onder druk wordt alles vloeibaar?”. Consultancy.nl blikt samen met Suzanne Starke, Manager Competence Center Programma-, Project- en Implementatiemanagement bij het adviesbureau en een van de initiatiefnemers, terug op de belangrijkste uitkomsten van het event.

Als gevolg van de crisis staan project portfolio’s onder steeds meer druk. Zo worden projecten bijvoorbeeld uitgesteld, meer gericht op de korte termijn of krijgen ze te maken met de gevolgen van bezuinigingsmaatregelen, waaronder minder middelen of een strakkere planning. Ook wordt de business kritischer ten opzichte van projectdoelstellingen – er wordt bijvoorbeeld meer belang gehecht aan de business case (en de verbinding met strategie) en nog scherper gekeken naar de ROI van programma’s en projecten. Met deze achtergrond in het achterhoofd, kozen de initiatiefnemers ervoor om het onderwerp van het event te centreren rondom de impact van de crisis op projectmanagement.

Novius - Projectmanagement

De Ronde Tafel werd afgetrapt door Philip van Wijck, Hoofd Projectmanagement Operations Payments, Cash & Cards van ABN AMRO. In zijn presentatie ging hij in op hoe de bank inspeelt op de ‘nieuwe marktomstandigheden’. Zo gaf hij aan dat ABN AMRO onder meer heeft geëxperimenteerd met ‘PID in 1 dag’, met het doel de lange lead times, waarmee projecten in de voorbereidingsfase vaak te maken krijgen, te reduceren. Ook heeft de bank druk gekeken naar manieren om Lean-principes te verankeren binnen de uitvoering van projecten, om zo de efficiëntie van de implementatie zo veel mogelijk te verbeteren.

Daarna kreeg Cor de Bruijn, universitair docent Construction Technology van TU Eindhoven het woord, om vanuit zijn ervaringen in de bouwsector een toelichting te geven op projectmanagement in de bouw in crisistijd. In deze sector heeft de crisis veel eerder, nog dieper en wellicht meer voelbaar toegeslagen en daaruit kunnen natuurlijk lessen worden getrokken, aldus De Bruijn. Zo benadrukte hij het belang om portfolio’s te beoordelen vanuit een total cost of ownership perspectief, om ervoor te zorgen dat de juiste ‘trade-offs’ worden gemaakt dan zich alleen blind te staren op de kosten. Bovendien, vanuit een delivery perspectief, gaf de Bruijn aan dat samenwerking in de keten – zowel met concurrenten als met leveranciers –  een bewezen innovatieve maar tevens noodzakelijke manier is om aantrekkelijk en concurrerend te blijven.

Projectmanagement in de crisis

Volgens Starke tonen de twee case-studies aan hoe groot de impact van de crisis kan zijn op projectmanagement. “Met een zo verschillende externe omgeving, kampen projectmanagers met een veel moeilijkere taak om hun projecten te leiden met het oog op de voorafgestelde doelen” aldus Starke. “Projectmanagement uit de boeken is daardoor vaak niet meer mogelijk, al streven organisaties dit wel na”. De praktijkervaringen van ABN AMRO en TU Eindhoven tonen volgens haar aan dat innovatief en slim projectmanagement een groot verschil kunnen maken. “Door gebruik te maken van efficiëntere modellen, goed toezicht en een competente uitvoering kunnen de ROI’s van de portfolio’s een flinke boost krijgen. En als de succesratio’s hoog zijn, dan worden projecten niet langer alleen maar als een kostenpost, maar als een investering in toekomstige businessmodellen”.

De Novius Ronde Tafel Projectmanagement

De Ronde Tafel Projectmanagement bestaat al sinds 2008 en adviesbureau Novius organiseert deze nu zo'n drie keer per jaar. Doelstelling van het event is het delen van kennis, ervaringen en best practices om de slagingskans van projecten in de praktijk te verbeteren. De deelnemerslijst bevat inmiddels meer dan 25 ervaren project(managers) werkzaam bij grote organisaties als TNO, KLM, Avéro Achmea en ABN AMRO. De volgende Novius Ronde Tafel Projectmanagement vindt plaats op 11 februari 2014.