RadarAdvies stappenplan voor decentralisatie jeugdzorg

16 december 2013 Consultancy.nl

Per begin januari 2015 moeten gemeenten klaar zijn voor de decentralisatie van de jeugdzorg. Gemeenten hebben daarvoor nog verschillende stappen te zetten, zowel op beleidsniveau als ook uitvoeringsniveau. Om gemeenten te helpen met de voorbereidingen op de megatransitie heeft adviesbureau RadarAdvies een stappenplan ontwikkeld. Aan de hand van diverse multidisciplinaire stappen krijgen gemeenten inzicht in hoeverre ze ‘transformatieproof’ zijn.

Het stappenplan geeft inzicht in twee vragen: de wat-vraag en de hoe-vraag.

De wat-vraag

Bij de decentralisatie van de jeugdzorg gaat het om een beleidskader, het vaststellen van een verordening en het ervoor zorgdragen dat de nieuwe doelgroep de benodigde ondersteuning krijgt. In dat opzicht beantwoordt het stappenplan aan de wat-vraag: wát moet er organisatorisch worden geregeld binnen de gemeente om de nieuwe taken te kunnen uitvoeren.

RadarAdvies - Jeugdzorg Transformatieproof

De hoe-vraag

Het schema beantwoordt bovendien de hóe-vraag. Is het een ambitie om te werken volgens de principes van eigen kracht en het versterken van eigen (sociale) netwerken? Wil de gemeente zo integraal en outreachend mogelijk de taken uitvoeren? Dan zijn er extra stappen nodig in de gemeentelijke organisatie. Bijvoorbeeld in de vorm van het organiseren van sociale (wijk)teams, inclusief de functieprofielen en (registratie)systeemwijzigingen die daarvoor nodig zijn. Enerzijds om de dienstverlening aan de burgers te verhogen, maar ook om besparingsmogelijkheden te creëren.

Noodzakelijke en additionele stappen

Op uitvoeringsniveau maakt het Amsterdamse adviesbureau onderscheid in stappen die íedere gemeente moet zetten om aan de wettelijke vereisten te voldoen (transitieproces) en de additionele stappen die nodig zijn om aan de ambities te voldoen (transformatieproces). Deze ambities zullen van gemeente tot gemeente verschillen.

Nieuws

Meer nieuws over