Berenschot helpt Ghana met verbeteren waterbeheer

04 december 2013 Consultancy.nl

Witteveen+Bos (ingenieursbureau), Berenschot (adviesbureau) en Simavi (NGO) gaan vijf gemeenten in Ghana helpen met het verbeteren van watermanagement. Het project staat onder leiding van het ingenieursbureau uit Deventer.

Een groot gedeelte van Ghana heeft nauwelijks toegang tot schoon drinkwater en sanitatie. Hetzelfde geldt voor drainage en afvalverwerking. Dit heeft een nadelig effect op de gezondheid van de bevolking in Ghana, het belemmert de economie en het schaadt een gezonde woonomgeving.

Berenschot helpt Ghana met verbeteren waterbeheer

Onder de pijler van ontwikkelingssamenwerking heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken daarom een tijdje geleden het Ghana Netherlands WASH Programme (GNWP) in het leven geroepen, gericht om het Afrikaanse land te helpen met het verbeteren van de infrastructuur voor onder meer water, sanitatie en hygiëne. Het project van Berenschot, Witteveen+Bos en Simavi is onderdeel van dit overkoepelende programma.

In deze eerste fase van het GNWP wordt met vijf gemeenten een lange termijn masterplan vastgesteld en worden de investeringen voor de eerste maatregelen voorbereid met ontwerpen en tenders. De drie externe partijen zullen, samen met de gemeenten, de regie nemen in het hervormen van het institutionele kader en de financieringsmodellen. Ook zullen de bureaus diverse bewustwording campagnes faciliteren, waaronder het ‘WASH for schools’ programma, waarbij jongeren bewust worden gemaakt van het belang van duurzaam watergebruik.

Gerelateerd nieuws:

- Twynstra en Ecorys helpen Bangladesh met Deltaplan
- Euroconsult Mott MacDonald ondersteunt Zuid-Soedan

Nieuws

Meer nieuws over