Twynstra en Ecorys helpen Bangladesh met Deltaplan

31 oktober 2013 Consultancy.nl

Adviesbureaus Twynstra Gudde en Ecorys gaan Bangladesh ondersteunen bij het opstellen van het ‘Bangladesh Delta Plan 2100’. Naast de twee adviesbureaus zijn ook Euroconsult MottMacDonald, Witteveen+Bos, D.EFAC.TO, Deltares, Wageningen UR, Unesco-IHE en Stichting Klimaat Adaptatie Services onderdeel van het consortium dat de opdracht in de wacht wist te slepen. Het project heeft een totale waarde van circa €6.5 miljoen en een looptijd van 2,5 jaar.

Watermanagement

Bangladesh maakt een snelle economische groei door, maar staat voor grote uitdagingen op het gebied van waterbeheer en -veiligheid. Het land bestaat uit de delta van de rivieren de Ganges en de Brahmaputra met vele zijrivieren en een kwetsbaar kustgebied. Bangladesh is gevoelig voor overstromingen en heeft bovendien te kampen met grote waterkwaliteitsproblemen. Kortom, het land heeft behoefte aan een samenhangend langetermijnplan op het gebied van watermanagement.
 
Twynstra en Ecorys helpen Bangladesh met Deltaplan

BanDuDeltAS consortium

Onder de pijler van ontwikkelingssamenwerking heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken onlangs besloten om Bangladesh te helpen met de complexe opdracht. Een Europese aanbesteding werd uitgeschreven en uiteindelijk kwam het BanDuDeltAS consortium (Bangladesh Dutch Delta Advisory Services) als winnaar uit de bus. Het consortium staat onder leiding van Jaap de Heer, adviseur bij organisatieadviesbureau Twynstra Gudde.
 
Tussen januari 2014 en medio 2016 zullen de Nederlandse experts het ‘Bangladesh Delta Plan 2100’ ontwikkelen, een soort visie en roadmap voor het realiseren van beter watermanagement. Het plan omhelst onder meer gebieden als strategievorming, water governance, waterbouw, landbouw, sanitatie en drinkwatervoorziening en financieringsconstructies.
 
Twynstra Gudde geeft leiding aan BanDuDeltas consortium

Continuïteit

Naast de zeven Nederlandse bedrijven worden ook twee Bangladeshi partijen intensief betrokken bij het project – namelijk CEGIS en IWM*. De samenwerking met CEGIS en IWM levert twee grote voordelen: het maakt samenwerken met overige lokale Bangladeshi spelers eenvoudiger en het zorgt voor continuïteit, ook nadat het project is afgerond.
 
* CEGIS en IWM staan voor: Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) en Institute of Water Modelling (IWM).

Nieuws

Meer nieuws over