BTB: VVT instellingen lopen steeds meer renterisicos

03 december 2013 Consultancy.nl

Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen (VVT) lopen steeds meer renterisico’s. Dit blijkt uit een onderzoek van Baker Tilly Berk waarbij ruim 900 leningen aan VVT-instellingen zijn bekeken. “Dit kan op korte of langere termijn vervelende financiële consequenties hebben” waarschuwt Roel van Bezooijen, Senior Manager Treasury bij het accountants- en adviesbureau.

Variabele rente

In de periode 2008-2011 is het aantal afgesloten leningen met een variabele rente met 10% toegenomen ten opzichte van 2000-2007. Tegelijkertijd is de gemiddelde hoofdsom van de lening ook gestegen. Met andere woorden, VVT instellingen lopen meer kans om geraakt te worden door renteschommelingen. “Uit het onderzoek blijkt dat aan de helft van de variabel rentende leningen geen derivaat is verbonden. In dat geval hebben de betreffende instellingen zich niet ingedekt tegen mogelijke rentefluctuaties in de toekomst. Hierbij kan de vraag gesteld worden of de instellingen zich voldoende bewust zijn van deze risico’s” zegt Van Bezooijen. 

VVT instellingen lopen steeds meer renterisicos

Vast rente

Daarnaast lopen VVT instellingen volgens de Baker Tilly Berk adviseur ook het risico dat ze de risico’s van leningen met een vast rentepercentage onderschatten. “Niet elke zorginstelling is zich ervan bewust dat ook leningen met een vast rentepercentage renterisico’s met zich mee kunnen brengen op het moment van een renteherziening. Na afloop van de renteperiode zullen in de meeste gevallen opnieuw afspraken met de geldverstrekker moeten worden gemaakt over de hoogte van de rente. En deze rente zou door veranderde marktomstandigheden geheel anders kunnen zijn dan bij het afsluiten van de lening. Deze renterisico’s blijven vaak onderbelicht terwijl ook hier de nodige oplossingen voor bestaan” aldus Van Bezooijen.

Nieuws

Meer nieuws over