AEF partner Michael van der Velden ROA voorzitter

28 november 2013 Consultancy.nl

De Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA*) heeft Michael van der Velden benoemd tot de nieuwe voorzitter. Hij volgt Ellen Peper op, die sinds 2011 leiding gaf aan de branchevereniging. Van der Velden gaat zich richten op het verder versterken van de ROA’s positionering en toegevoegde waarde aan de adviesbranche.

Michael van der Velden (1963) is partner van Andersson Elffers Felix (AEF), een middelgroot organisatieadviesbureau uit Utrecht. Hij werkt vanaf 1990 bij AEF en is gespecialiseerd in onder meer fusies, bouwen en wonen, zorg, openbaar bestuur, vernieuwingstrajecten en turnarounds. Van der Velden is sinds 2006 lid van het ROA-bestuur, de laatste twee jaar als vice-voorzitter.

Michael van der Velden voorzitter ROA

In een reactie op zijn benoeming laat Van der Velden weten dat hij zich met name gaat richten op het promoten van het onderscheidend vermogen van de 23 aangesloten bureaus. “De ROA-bureaus leveren onafhankelijk advies en ondersteuning. Zij werken vanuit vakmanschap, gedegen materiekennis en flinke doses opgebouwde ervaringen - en zij berekenen daarvoor te verantwoorden tarieven. Daarmee onderscheiden deze bureaus zich van de doorsnee flex-capaciteit en van partijen die uit zijn op snel geldelijk gewin. Dat onderscheid gaan wij meer uitdragen”.

Zijn voorganger, Ellen Peper, bekleedde de rol van voorzitter sinds november 2011. Peper is daarnaast directielid bij Twynstra Gudde, verantwoordelijk voor de portefeuille commercie. Ze trad in 1997 in dienst bij het organisatieadviesbureau en vanaf 2007 is ze onderdeel van het directieteam.

* De ROA is een branchevereniging voor organisatieadviesbureaus. De vereniging is in 1970 opgericht – als afsplitsing van de Ooa, de beroepsvereniging voor organisatieadviseurs – en heeft momenteel 23 leden. Aan het ROA-lidmaatschap zijn eisen verbonden ten aanzien van bureauomvang, continuïteit, adviesterreinen en expertise. Ook moeten adviesbureaus aan diverse kwaliteitseisen voldoen, zoals een ISO certificering.

Nieuws