Ecorys, WUR & Aequator helpen jonge Europese boeren

27 november 2013 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Een consortium van Nederlandse bedrijven, onder leiding van Ecorys, gaat in opdracht van de Europese Commissie* onderzoek doen naar uitwisselingsprogramma’s voor jonge boeren in Europa. De studie richt zich op het identificeren van de behoeften van jonge boeren in EU Lidstaten en het opstellen van een actieplan. Het project start deze maand en zal duren tot november 2015.
 
De EC heeft de doelstelling om de productiviteit van de agrarische sector te verbeteren. Hieruit voortvloeiend heeft de EC een programma gelanceerd om beter in te spelen op de behoeften van jonge boeren. Een van de initiatieven binnen het programma is het opzetten van uitwisselingsprogramma’s voor jonge boeren, gericht op het stimuleren van kennisuitwisseling en samenwerkingsverbanden.
 
Ecorys - Jonge Europese boeren
 
Het consortium, bestaande uit adviesbureau Ecorys, Wageningen University & Research (WUR) en Aequator Groen & Ruimte, gaat de vormgeving en uitvoering van het programma ondersteunen. De onderzoekers gaan concrete behoeften van jonge Europese boeren inventariseren, bestaande plannen en programma’s rond uitwisseling van jonge boeren beschrijven en beoordelen, best practices identificeren en een blauwdruk maken voor het uitvoeren van nieuwe uitwisselingsprogramma’s.
 
Een overzicht van de belangrijkste taken van de onderzoekers:
• dataverzameling in de EU28 landen (desk research, stakeholder interviews en telefonisch onderzoek);
• inventarisatie van uitwisselingsprogramma’s in OECD1-landen;
• uitvoeren van case studies van bestaand programma’s in EU28- en OECD-landen
• het organiseren van focus groepen
• het organiseren van een slotconferentie die moet leiden tot een blauwdruk
 
* Het betreft een opdracht voor de directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling.