ConQuaestor start opleidingstak: ConQuaestor Academy

31 oktober 2013 Consultancy.nl

ConQuaestor heeft onlangs een nieuw label gelanceerd dat zich richt op het trainen en scholen van opdrachtgevers en hun medewerkers. Het label – genaamd ‘ConQuaestor Academy’ – biedt opleidingen, trainingen, workshops en spelsimulaties op het snijvlak van business, finance en operations. ConQuaestor Academy wordt geleid door Rob Wagenaar*, een ervaren organisatieadviseur met meer dan 35 jaar werkervaring in het vak, en Gjalt Anker**, Senior Adviseur bij het adviesbureau.
 
ConQuaestor heeft kennisoverdracht, naast haar dienstverlening op het gebied van consultancy en interim management, altijd erg belangrijk gevonden. Tot voor kort gebeurde dit veelal als onderdeel van opdrachten, soms ook als een afzonderlijke activiteit. Onlangs hebben we besloten om onze training- en vaardighedenontwikkeling onder te brengen in een afzonderlijke organisatie” zegt Wagenaar tegenover Consultancy.nl.

Trends

Met dit initiatief sluit ConQuaestor aan bij twee grote zichtbare trends binnen de adviesbranche.
 
ConQuaestor Academy
 
Allereerst staan klanten onder druk om kosten te besparen en proberen zij daarom  te snijden in hun consulting-uitgaven. Een gangbare aanpak is dat adviseurs tijdens de implementatiefase de benodigde kennis overdragen aan de interne projectleden en hun capaciteiten versterken. Na een periode van training, ‘schaduwen’ en coaching, kunnen  interne werknemers de rol van consultants overnemen en de projecten verder uitrollen door  ‘train the trainer’ methoden. Als gevolg van deze ontwikkeling is het belang van capaciteitenoverdracht in advies projecten gegroeid.
 
Ten tweede, opdrachtgevers worden kritischer ten aanzien van de lange termijn toegevoegde waarde van consulting projecten. Met behulp van KPI’s en data analytics zijn ze steeds vaker in staat om projectresultaten ten opzichte van gestelde doelstellingen te kwantificeren. Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat ‘benefit realization’ belangrijker is geworden voor consultingorganisaties, ook omdat steeds vaker de beloning van een project (direct) gekoppeld is aan resultaat. Om de eindresultaten van projecten te maximaliseren, is capaciteitenoverdracht essentieel en adviesbureaus integreren daarom massaal hun kennisoverdracht principes en KPI’s in hun dienstverlening.

ConQuaestor Academy

Wagenaar erkent dat deze trends belangrijke aanleidingen vormen voor ConQuaestor’s besluit om een afzonderlijke ‘Academy’ op te zetten. Hij voegt eraan toe dat de opleidingstak ook inspeelt op de toenemende vraag van klanten om zachte factoren, zoals gedrag en vaardigheden, te integreren in projecten. Vandaar dat implementatievaardigheden en leidinggeven ook onderdeel van het aanbod van de Academy uitmaken. Het focusgebied van ConQuaestor Academy is gericht op het domein rondom de CFO, in lijn met ConQuaestor’s strategie en dienstverlening. Een overzicht van de aandachtsgebieden:
 
ConQuaestor Academy Disciplines
 
Gevraagd naar wat ConQuaestor Academy onderscheidt van anderen, noemt Wagenaar drie redenen. “ConQuaestor is al zo’n 10 jaar specialist op het gebied van CFO dienstverlening, onze modules zijn gebaseerd op onze specialisme en ervaringen uit alle branches”. Ook noemt hij de aandacht voor praktische toepasbaarheid, zodat opdrachtgevers de opleidingsinvestering in de praktijk direct kunnen terugverdienen. Het model om uitsluitend te werken met ervaren in-house specialisten ligt hieraan ten grondslag. “Onze trainers en coaches zijn zelf consultant. Dit houdt in dat zij als vakspecialisten weten hoe zij theorie in de praktijk moeten toepassen en in staat zijn deze bedrijfsspecifiek te maken”.
 
Tot slot geeft hij aan dat trainingen en workshops van ConQuaestor Academy  gekoppeld zijn aan de vigerende bedrijfsstrategie van de client. “Opleidingen zijn een antwoord op een lacune of een probleem en dat vindt altijd zijn oorsprong in de doelstellingen van de organisatie. Wij leiden niet op zonder heldere relatie met deze doelstellingen.

Rob Wagenaar - Gjalt Anker
 
* Rob Wagenaar heeft meer dan 35 jaar ervaring in het adviesvak. Zo was hij in het verleden Managing Partner bij De Galan en Voigt en in 1987 oprichter van Wagenaar, Hoes & Associés, tegenwoordig WagenaarHoes Organisatieadvies. Tussen 2002 en 2007 bekleedde Wagenaar de functie van voorzitter van de Ooa, de beroepsvereniging voor organisatiekundigen en –adviseurs. Ook had hij zitting in de Board van de internationale koepel ICMCI (2007 -2013). Sinds medio 2013 is Rob Wagenaar als partner van de Academy voor een flink deel van zijn tijd werkzaam bij ConQuaestor.
 
** Gjalt Anker is sinds 2007 werkzaam bij ConQuaestor en is naast manager van de Academy Senior Consultant gespecialiseerd in business procesmanagement en governance binnen de financiële sector.

Nieuws