GITP tool brengt organisatie-persoonlijkheid in kaart

22 oktober 2013 Consultancy.nl

HRD specialist GITP heeft een nieuwe tool gelanceerd waarmee de ‘organisatie-persoonlijkheid’ van een bedrijf kan worden gemeten. Met het instrument, genaamd ‘Corporate Personality Inventory’, kunnen bedrijven als het ware hun DNA in kaart brengen en inzicht verkrijgen in de ‘match’ tussen (toekomstige) werknemers en hun eigen werkorganisatie.

Organisatie-persoonlijkheid

Met de ‘Corporate Personality Inventory’ tool kunnen bedrijven op dezelfde manier worden getypeerd in persoonlijkheidstermen als dat al gebeurt voor individuen. Voor de beschrijving van de organisatie-persoonlijkheid gebruikt het model de begrippen Vriendelijkheid, Ondernemend (=extraversie), Competent (=consciëntieusheid), Chic, Innovatief (=openheid), Stabiliteit en Onverschrokken*.

GITP - DNA

“De organisatie-persoonlijkheid is het best te beschrijven als indrukken die mensen hebben over organisaties door direct contact, maar ook door berichten in de media en marketinguitingen. Deze indrukken zijn te vertalen in karakterbeschrijvende termen” zegt Alec Serlie, Directeur Research bij GITP. Ook benadrukt hij dat er diverse organisatie-persoonlijkheidsmodellen bestaan die tamelijk nauw aansluiten bij de algemeen geaccepteerde Big Five terminologie van de individuele persoonlijkheid.

HR beleid en recruitment

Bedrijven kunnen hun organisatie-persoonlijkheidsprofiel gebruiken voor bijvoorbeeld intern HR beleid. Zo blijkt uit onderzoek van het HR adviesbureau dat de fit tussen kenmerken van een werkgever en persoonlijkheidseigenschappen van medewerkers een verband hebben met werktevredenheid en binding. Werktevredenheid en binding zijn op hun beurt weer belangrijke voorwaarden van goede individuele werkprestaties. Serlie legt uit: “Werktevredenheid correleert positief significant met het beeld van de organisatie als Vriendelijk Ondernemend, Competent, Chic, Innovatief en Stabiliteit. De relatie met Onverschrokken is significant negatief”.

GITP - Corporate Personality Inventory

“De Corporate Personality Inventory is ook van toegevoegde waarde voor het bepalen van de fit tussen medewerkers en hun werkorganisatie” zegt Serlie. “En wanneer de fit tussen de Corporate Personality Inventory en individuele persoonlijkheid wordt vergeleken, dan kan een voorspelling worden gedaan over de 'blijf-intentie' van een werknemer”.

Bovendien kan de tool van waarde zijn voor wervingsvraagstukken. “Iedereen heeft op basis van zijn persoonlijkheid een voorkeur voor de ene organisatie boven de andere. Zo werken introverte mensen over het algemeen liever niet in een innovatieve organisatie” sluit Serlie af.

* Corporate Personality Inventory is mede gebaseerd op het zogeheten ‘Corporate Character Model’.

Nieuws

Meer nieuws over