TG onderzoekt samenwerkingsverbanden Amersfoort

08 oktober 2013 Consultancy.nl

Adviesbureau Twynstra Gudde gaat in opdracht van gemeente Amersfoort de effectiviteit van zijn samenwerkingsverbanden onderzoeken. Het eindrapport moet in november gereed zijn.
 
Van gemeenten wordt verwacht dat ze steeds meer taken zelf uitvoeren. Ook de komende jaren blijft de overheid taken en verantwoordelijkheden verschuiven van het rijk en provincies naar gemeenten. Bekende voorbeelden zijn de uitvoering van AWBZ en jeugdzorg. Tegelijkertijd wordt er op veel domeinen fors bezuinigd. Kortom, gemeenten moeten in veel gevallen meer doen met minder middelen. Als gevolg hiervan kiezen gemeenten – vaak ook uit nood – om meer samen te werken met externe partners, zoals buurgemeenten, regionale partners en profit- en non-profitorganisaties.
 
Om goed voorbereid te zijn op de verdere decentralisatieslag heeft de rekenkamercommissie van Amersfoort Twynstra Gudde gevraagd om de effectiviteit van zijn samenwerkingsverbanden door te lichten. Focus ligt op de manier waarop de gemeente invulling geeft aan sturing, beheersing, verantwoording en toezicht.
 
Twynstra Gudde - Amersfoort

Aanpak

Het onderzoek moet inzicht geven in de vraag op welke onderdelen de invulling van governance goed verloopt en welke aspecten om meer aandacht vragen. Specifiek zal worden gekeken naar hoe de gemeenteraad de uitvoering van op afstand gezette taken beleeft en of er voldoende en juiste instrumenten zijn om de kaderstellende en controlerende rol te vervullen. Daarnaast zal de samenwerking met een aantal verbonden partijen uitvoerig worden bekeken voor eventuele verbeterpunten en lessons learned.

Nieuws

Meer nieuws over