Interimmanagement uitgaven ministeries gehalveerd

14 oktober 2013 Consultancy.nl

De uitgaven van het Rijk aan interimmanagement is in de afgelopen drie jaar gehalveerd. In 2010 gaven de elf ministeries iets meer dan €20 miljoen uit aan de inhuur van externe interim managers. Een jaar later daalde de totale uitgaven naar circa €12 miljoen en in het afgelopen jaar daalde de totale uitgaven met opnieuw €2 miljoen naar €10 miljoen.

Twee redenen staan aan de basis van de halvering in interimmanagement uitgaven. Ten eerste, de overheid heeft de 11 ministeries gedwongen om drastische kostenbesparingsmaatregelen door te voeren, met als gevolg dat alle uitgaven aan externe partijen significant zijn gedaald. Zo zijn in dezelfde periode de uitgaven aan bijvoorbeeld strategische adviseurs met 70% gedaald en de uitgaven aan organisatieadviseurs met 40% verminderd. Ten tweede, medio 2010 lanceerde de overheid een in-house interim management afdeling. De afdeling, getiteld ABD Interim, levert snel gekwalificeerde zware (schaal 16 of hoger) interim-managers voor opdrachten binnen de overheid. In 2011, het eerste volle jaar van ABD Interim, vervulde het 97 interim-opdrachten en in 2012 werden in totaal 101 opdrachten uitgevoerd.

Uitgaven Rijk aan Interimmanagement 2010 - 2012

Het grote voordeel van interimmers van ABD Interim is dat zij veel goedkoper zijn dan externe interim managers. Een interimmer werkzaam op schaalniveau 16 kost een ministerie €11.500 per maand. Ter vergelijking, een externe interim manager van €100 per uur kost al gauw zo'n €17.000 per maand.

Uitgaven per ministerie

Kijkend naar de interimmanagement uitgaven per ministerie in 2012, valt op dat meer dan de helft van het geld wordt uitgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarnaast valt ook op dat Defensie in het afgelopen jaar geen cent heeft uitgegeven aan externe interim managers. In 2011 was dit €62.000 en in 2010 nog €647.000.

Uitgaven Rijk aan Interimmanagement 2012

Gerelateerde berichten:

- Uitgaven externe inhuur van Rijk verder gedaald
- Overheidsuitgaven aan strategisch advies 80 procent gedaald
- Rijk bezuinigt ruim 30 procent op externe adviseurs

Nieuws

Meer nieuws over