Rijk bezuinigt ruim 30 procent op externe adviseurs

14 mei 2012 Consultancy.nl 1 min. leestijd

Het Rijk heeft in het afgelopen jaar €151 miljoen minder gespendeerd aan externe adviseurs. Uitgaven aan externen over het jaar 2011 bedroegen €876 miljoen ten opzichte van €1.027 miljoen in 2010. Circa 50% (€85 miljoen) van deze daling is gerealiseerd door het ministerie van Defensie. In vergelijking met twee jaar geleden zijn de totale uitgaven zelfs gedaald met 32%. De daling van uitgaven hangt samen met de grote bezuinigingsmaateregelen van het vorige en huidige kabinet.

De resultaten zijn opgenomen in de ‘Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2011’, die minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken vorige week deelde met de Tweede Kamer. Consultancy.nl presenteert een overzicht van de belangrijkste bevindingen op het gebied van ‘externe inhuur’.

Overheid: Uitgaven Externe Inhuur 2009 - 2011
Uitgaven
In 2011 gaf het Rijk €876 miljoen uit aan externe adviseurs. Grootste kostenpost zijn uitzendkrachten, die twee-derde van het totaal voor hun rekening nemen. Op #2 staat ICT, dat circa 20% vertegenwoordigt van het totaal. De zes overige categorieën nemen ieder minder dan vier procent voor hun rekening: Accountancy (3,6%), Beleidsadvies (2,9%), Organisatie- en formatieadvies (2,6%), Juridisch advies (1,9%), Interim-management (1,4%) en communicatieadvies (1,3%).

Overheid: Uitgaven Externe Inhuur 2011
Uitgaven per ministerie
Drie ministeries, Financiën, Veiligheid en Justitie en EL&I geven met €447 miljoen meer dan de helft uit van het Rijk. Waar Defensie nog vorig jaar het meeste uitgaf aan externe consultants (€176 miljoen), heeft het dit jaar bijna 50% bespaard op haar uitgaven.