Uitgaven externe inhuur van Rijk verder gedaald

30 september 2013 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

Voor het vierde jaar op rij zijn de uitgaven van het Rijk aan externe adviseurs gedaald. Ten opzichte van vorig jaar zijn de totale uitgaven voor externe adviseurs en professionals met circa €10 miljoen gedaald naar €866 miljoen. Dit blijkt uit een analyse van Consultancy.nl op basis van de bedrijfsvoering van het Rijk.
 
In 2012 gaf het Rijk €866 miljoen uit aan extern personeel. Drie jaar daarvoor gaf de overheid nog €1.284 miljoen uit, maar liefst €418 miljoen meer dan de huidige uitgaven. De enorme daling in uitgaven (-33%) onderstreept waarom consulting organisaties die zich op de publieke sector richten het in de afgelopen jaren zwaar hebben gehad. Volgens de overheid is de afgenomen afhankelijkheid van externe adviseurs te danken aan de grootschalige bezuinigingen in de ministeries, de disciplinerende werking van de uitgavennorm en de diverse initiatieven gericht op het beter benutten van eigen FTE's.
 
Uitgaven Externe Inhuur 2009 - 2012
 
Het grootste gedeelte van de uitgaven gaat naar gedetacheerde professionals en uitzendkrachten, die maar liefst 69% van de totale uitgaven voor hun rekening nemen. Op #2 staat ICT, goed voor zo’n 20% van het budget. De overige 11% wordt besteed aan een groot aantal gebieden, zoals accountancy (3,5%), organisatie- en formatieadvies (2,3%), beleidsadvies (1,7%), juridisch advies (1,6%), communicatieadvies (1,2%) en interimmanagement (1,1%).

Uitgaven per ministerie

Drie ministeries, Financiën, Infrastructuur en Milieu (I&M) en Veiligheid en Justitie (V&J) geven met €508 miljoen bijna 60% van de uitgaven uit van het Rijk. Opvallend is dat twee ministeries ten opzichte van het jaar ervoor fors meer hebben uitgegeven: I&M (+€48 miljoen) en Financiën (+€29 miljoen). Defensie heeft daarentegen wederom de uitgaven aan externen fors weten te verminderen. In 2010 gaf het nog €176 miljoen uit, vorig jaar was dit gehalveerd naar €91 miljoen en afgelopen jaar is dit verder gedaald naar €78 miljoen.

Uitgaven Externe Inhuur 2012

Zie ook het artikel: Rijk bezuinigt ruim 30 procent op externe adviseurs.