Overheidsuitgaven aan strategisch advies met 80% gedaald

07 oktober 2013 Consultancy.nl

Het Rijk heeft in de afgelopen jaren massaal bezuinigd op de inhuur van strategisch advies. Gaven de 11 ministeries in 2009 nog €77 miljoen uit aan strategische adviseurs, afgelopen jaar was dit nog maar een schamele €15 miljoen. Daarmee is in drie jaar tijd maar liefst 80% van de kosten wegbezuinigd. Dit blijkt uit een analyse van Consultancy.nl op basis van de bedrijfsvoering van het Rijk.

In de afgelopen jaren volgde de overheid actief een strategie om de kosten voor externe beleidsadviseurs te verlagen. Diverse initiatieven werden ingezet om deze doelstellnig te realiseren, waaronder de invoering van een uitgavennorm per ministerie, de lancering van een interne consulting department (TOPConsult), de introductie van een maximum uurtarief (nu €225/uur) en meer focus op het verbeteren van interne resource allocatie. De initiatieven hebben duidelijk vruchten afgeworpen. Drie jaar op rij zijn de uitgaven gedaald met 38% of meer. Gemiddeld genomen zijn de uitgaven voor het inhuren van strategisch advies gedaald met 80%. Deze enorme daling onderstreept waarom adviesbureaus die strategische diensten bieden aan de publieke sector het momenteel zo zwaar hebben.

Uitgaven Rijk aan Beleidsadvies 2009 - 2012

Uitgaven per ministerie

In het afgelopen jaar, werd meer dan de helft van de €15 miljoen (55%) uitgegeven door twee ministeries: Infrastructuur en Mileu (I&M) en Veiligheid en Justitie (V&J). Opvallend is de grote afname in de uitgaven van het Ministerie van Financiën. In 2009 werd nog €18 miljoen uitgegeven aan beleidsadviseurs, het afgelopen jaar daalde dit tot €121.000.

Uitgaven Rijk aan Beleidsadvies 2012

Gerelateerde berichten:

- Uitgaven externe inhuur van Rijk verder gedaald
- Rijk bezuinigt ruim 30 procent op externe adviseurs

Nieuws

Meer nieuws over