Berenschot: Loonoffer en demotie steeds gebruikelijker

01 oktober 2013 Consultancy.nl

Het inleveren van salaris is allang geen uitzondering meer. Inmiddels vraagt  4% van bedrijven voor een loonoffer, wat neerkomt op zo’n 25.000 bedrijven in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van Berenschot onder meer dan 1.000 HR-professionals.
 
Eerder dit jaar zorgde het thema ‘loonoffer’ voor flink wat commotie. Met name de salarisoffer bij bepaalde onderdelen van ICT adviesbureau Capgemini kreeg veel media-aandacht*.
 
Uit het onderzoek van het organisatieadviesbureau komt naar voren dat het gebruik van salarisoffers sterk verschilt per branche. Zo geeft 2% van industriële bedrijven aan dat ze vanwege de crisis hun medewerkers vragen om vrijwillig afstand te doen van een gedeelte van hun salaris. In de adviesbranche ligt het percentage op 9% en in de bouwsector – een van de sectoren die het hardst wordt geraakt door de crisis – is dit zelfs 17%.

Berenschot - Loonoffer per Branche

Demotie populair

Naast een salarisoffer is ook demotie populair. Veel organisaties vragen werknemers een stapje terug te doen en een lagere functie te bekleden. Meer dan een kwart van de organisaties past demotie toe. Hoogstwaarschijnlijk krijgen het komende jaar nog meer werknemers met demotie te maken: 15% van de organisaties onderzoekt de mogelijkheid hiertoe.
 
“Versobering van arbeidsvoorwaarden, demotie en zelfs salaris inleveren. De gevolgen van de crisis hebben duidelijk hun weerslag op het personeelsbeleid,” zegt Hans van der Spek van Berenschot. Voor de komende jaren verwacht hij dat het aantal personeelsaanpassingen en reorganisaties verder zal toenemen. “Het werk van HR-afdelingen is daardoor sterk geënt op het doorvoeren van noodzakelijke maatregelen om hun organisaties door de crisis te leiden”.
 
* Zie onder meer de berichten ‘CNV vindt Capgemini demotie verkapte crisismaatregel’ en ‘150 Capgemini medewerkers stellen CEO ultimatum’ voor meer informatie.

Nieuws

Meer nieuws over