Berenschot: HR afdelingen 20% gekrompen in 10 jaar

09 september 2013 Consultancy.nl

De afgelopen tien jaar zijn Human Resource (HR) afdelingen ruim 20% gekrompen. In 2002 hadden organisaties gemiddeld 1 HR-medewerker per 58 personeelsleden, afgelopen jaar was dit 1 op 75. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement’ van adviesbureau Berenschot en HR Strategie.

HR krimpt
Twee oorzaken liggen ten grondslag aan de forse krimp van personeelsafdelingen. Ten eerste, is er een trend gaande dat medewerkers en managers zelf verantwoordelijker worden voor HR-vraagstukken. “In het kader van integraal management zijn steeds meer personeelstaken bij het management neergelegd” zegt Johan van Dam van het organisatieadviesbureau. Daarnaast hebben HR-functies de efficiëntie van veel processen verbeterd, bijvoorbeeld door automatisering en outsourcing, waardoor er minder personeel nodig is voor dezelfde taken.

Berenschot - HR Afdelingen

Minder HR medewerkers betekent niet dat de dienstverlening eronder hoeft te lijden. onderzoek van The Hackett Group toont aan dat ‘world class HR-functies’ een betere dienstverlening leveren ten opzichte gemiddelde personeelsafdelingen met een kwart minder werknemers.

Topmanagement behoeft meer HR
Uit het onderzoek komt onder naar voren dat bedrijven met veel ‘topmanagers’ niet meedoen aan de trend van krimpende personeelsafdelingen. Bij bedrijven waarvan meer dan 5% van het personeelsbestand bestaat uit topmanagement is er 1 HR-medewerker op 65 medewerkers.  Bij organisaties die minder dan 1,5% topmanagement hebben is dit 1 op 95. Dat is een verschil van meer dan 30%.“Blijkbaar leidt topmanagement tot meer vraag naar HR-diensten” Christiaan Gort, organisatieadviseur bij Berenschot.

Nieuws

Meer nieuws over