Twynstra: Dagattractie Delfzijl trekt 60.000 bezoekers

21 augustus 2013 Consultancy.nl

Een grootschalige dagattractie in Delfzijl kan op jaarbasis tot 60.000 bezoekers trekken. Dit blijkt uit een onderzoek van Twynstra Gudde uitgevoerd in opdracht van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland.

Bevolkingskrimp Delfzijl

Net zoals veel gemeenten in Nederland heeft Delfzijl te maken met een behoorlijke bevolkingskrimp. Cijfers van het CBS tonen aan dat het aantal inwoners in Delfzijl sinds 1990 met 12,4% is gekrompen. Een ook de komende decennia zal de lokale bevolking naar verwachting verder dalen. Als gevolg van de afname in het aantal huishoudens zal er meer druk ontstaan op de lokale economie. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld te maken krijgen met een overschot aan woningen, teruglopende economische activiteit en minder ondernemerschap.
 
Om de langetermijn vooruitzichten van de regio ‘gezond’ te houden wil de gemeente nu actie ondernemen tegen deze demografische trend. Bestuurders hebben onder andere een investeringsplan voor de komende tien jaar opgesteld om het toerisme te stimuleren. Onderdeel van het plan is om een toeristische trekpleister te introduceren in de regio.

Twynstra Gudde - Evenement

Haalbaarheid

De gemeente Delfzijl heeft Twynstra Gudde gevraagd om de haalbaarheid van zo’n dagattractie te onderzoeken. Na een analyse van het marktpotentieel en het verwachte consumentengedrag, concludeerde het adviesbureau dat zo’n attractie circa 60.000 toeristen per jaar zou kunnen aantrekken. De business case van de attractie lijkt hiermee positief, met als gevolg dat de consultants het conceptplan van de gemeente voor de investering in een dusdanige dagattractie ondersteunen.

Delfzijl

Dat Delfzijl een aantrekkelijke locatie voor toeristen is, heeft de gemeente reeds bewezen. Delfsail, een groot maritiem evenement dat om de vijf jaar wordt gehouden, wordt namelijk door zo’n 600- tot 700 duizend toeristen bezocht. Om de nieuwe dagattractie tot een succes te maken onderstreept Twynstra dat een grootschalige en goed georganiseerde marketingcampagne moet worden ingezet. Ook blijkt uit een benchmark dat een attractie in combinatie met dieren ervoor zou zorgen dat toeristen langer verblijven.

Nieuws

Meer nieuws over