Hay Group: 5 redenen waarom werknemers vertrekken

20 augustus 2013 Consultancy.nl

Uit een recent onderzoek van Hay Group blijkt dat het vertrek van talent in de komende jaren zal uitgroeien tot één van de grootste uitdagingen voor bedrijven wereldwijd*. Momenteel ligt het gemiddelde verloop wereldwijd net boven de 20%. Volgens schattingen van het adviesbureau zal dit percentage, in lijn met het verwachte economisch herstel, geleidelijk oplopen, tot zelfs tussen de 25% en 30% in opkomende economieën.

Volgens Alrik Boonstra van Hay Group moeten organisaties, met name multinationals, zich goed en tijdig voorbereiden op deze trend. “Om de talentuitstroom te voorkomen moeten werkgevers nu al gaan investeren om talent aan zich te binden”. Om dit effectief voor elkaar te krijgen, moeten bedrijven eerst weten waarom talenten hun bedrijf verlaten. Met deze kennis in de hand, kunnen bedrijven op de juiste manier handelen en de toewijding van hun werknemers verbeteren. Een uitgebreid onderzoek van Hay Group, in samenwerking met het in Londen gevestigde  onderzoeksbedrijf Cebr**, laat zien dat er vijf belangrijke redenen zijn waarom personeel de organisatie verlaat:

Gebrek aan vertrouwen in de organisatie en het management

Werknemers zoeken zekerheid. Ze hebben behoefte aan bevestiging dat het bedrijf waarvoor ze werken, goed wordt geleid. Het is daarom belangrijk dat de leiders binnen de organisatie de bedrijfsstrategie te vertalen naar een duidelijke boodschap die medewerkers vertrouwen geeft.

Geen ruimte voor groei (talentontwikkeling)

Mensen willen hun werkpotentieel benutten. 44% van de werknemers verlangt grotere leer- en ontwikkelingsmogelijkheden binnen hun huidige organisatie. Daarnaast wil 43% meer steun van de manager in hun ontwikkeling. Organisaties doen er goed aan om actief uit te dragen dat er kansen zijn om te leren en te groeien.

Hay Group - Werknemers vertrekken

Onjuiste beloning

Medewerkers willen dat hun grote inzet, zeker in economisch mindere tijden, wordt herkend, gewaardeerd en beloond. Meer dan de helft van de werknemers (53%) geeft aan bezorgd te zijn over de eerlijkheid van hun beloning. Organisaties kunnen inzichtelijk maken hoe de beloning is opgebouwd en op welke manier het bedrijf - naast salaris- nog meer toevoegt aan een juiste beloning. Dit zal bijdragen aan kennis en emotie rondom beloning.

Ontoereikende werkomgeving

Medewerkers willen door hun organisatie in staat gesteld worden om hun werk goed uit te voeren. Alleen dan zijn zij optimaal gemotiveerd. Bedrijven kunnen hierop inspelen door samenwerking te bevorderen en door het bieden van structuur en middelen om het werk goed uit te voeren.

Gebrek aan steun in creativiteit en innovatie

Betrokken medewerkers doen graag een positieve bijdrage aan hun organisatie en het bedrijfsresultaat. Veel organisaties zijn op dit punt niet in orde: 34% van de medewerkers vindt dat hun organisatie onvoldoende ondersteunt in creativiteit en innovatie. Bedrijven doen er goed aan een klimaat te creëren waarin creativiteit en innovatie worden aangemoedigd en nieuwe ideeën met open armen worden ontvangen.
 
* Zie het artikel ‘Hay Group: Exodus van talent wordt mega uitdaging’ voor meer informatie.
 
** Cebr staat voor het ‘Centre For Economics and Business Research’.

Nieuws

Meer nieuws over