Burgernet verlengt IT samenwerking met CGI

14 augustus 2013 Consultancy.nl

Burgernet heeft het contract met CGI met vijftien maanden verlengd. Met de contractverlenging blijft het ICT-adviesbureau verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van belangrijke applicaties voor Burgernet.

Meer veiligheid via burgerparticipatie

Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te vergroten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Na bijvoorbeeld een melding van een inbraak, beroving of een vermist persoon, ontvangen burgernetdeelnemers in de buurt een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Deelnemers die reageren worden direct doorgeschakeld naar de meldkamercentralist die de opsporing coördineert. Naar aanleiding van de verkregen informatie stuurt de centralist de politie aan. Na afloop ontvangen alle deelnemers een bericht over het resultaat van de Burgernetactie.
 
CGI - Politie Nederland
 
Inmiddels doen landelijk meer dan één miljoen burgers aan het initiatief. Van de circa 500 Burgernet-acties die gemiddeld in een maand in gang worden gezet, leidt 10% rechtstreeks tot aanhouding van een verdachte of oplossing van een vermissing.

Rol van CGI

CGI, toen nog Logica*, was vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van Burgernet**. Momenteel is CGI verantwoordelijk voor onder meer applicatiebeheer en -ontwikkeling, het op afstand beheren van de ICT-infrastructuur en het leveren van SMS en telefoondiensten via een externe partij. Daarnaast ondersteunt de dienstverlener met de vernieuwing van de technische infrastructuur, de nieuwe website en diverse applicatie uitbreidingen.
 
* Logica is in mei 2012 overgenomen door CGI. In januari 2013 werd de brand 'Logica' wereldwijd geschrapt, sindsdien opereert het management en ICT adviesbureau onder de naam ‘CGI’.
 
** Logica heeft de technologie van Burgernet ontwikkeld. In 2008 en 2009 ondersteunde het de politie met pilots in negen gemeenten en vijf politieregio’s. In 2010 en 2011 begeleidde Logica de uitrol van Burgernet naar alle Nederlandse politieregio’s en zo’n 50 gemeenten. In 2011 verbeterde het adviesbureau de technologie, waaronder de introductie van nieuwe functionaliteiten zoals het SMS Alert systeem. En vorig jaar werd Burgernet onder regie van Logica uitgerold naar 280 gemeenten.

Nieuws

Meer nieuws over