Logica breidt Burgernet SMS Alert systeem uit

19 mei 2011 Consultancy.nl

Burgernet is succesvol met een aantal functionaliteiten uitgebreid. Naast de al bestaande diensten zijn SMS-Alert-functionaliteiten zoals 'dagdeelnemers' en 'alerteren' geïntegreerd. Deze uitbreiding in het Burgernetsysteem is gerealiseerd door Logica. Met de uitbreiding kunnen burgers nog beter een bijdrage leveren aan de veiligheid en leefbaarheid van hun eigen wijk.

Met de functie 'dagdeelnemers' is het mogelijk om één dag(deel) deel te nemen aan Burgernet. Dit kan handig zijn voor organisatoren van evenementen zoals Sail of Koninginnedag. Zo heeft de gemeente Maasgouw en Weert tijdens Koninginnedag 2011 de dagdeelnemersfunctie van Burgernet ingezet bij het bezoek van de koningin. Burgernet kan organisatoren helpen om bijvoorbeeld de deelnemers over een vermist kind te informeren of over een incident en het publiek vervolgens op te roepen een bepaalde locatie te mijden.

'Alerteren' is een functionaliteit om burgers 'alert' te maken op bepaalde veiligheidsincidenten zoals bijvoorbeeld een melding om ramen en deuren gesloten te houden in verband met een gaslek. Met de functionaliteiten 'alerteren' kunnen ook niet-tijdkritische en niet direct aan opsporing gerichte Burgernet-acties worden gestart, waarbij eenzijdige meldingen naar burgers kunnen worden gestuurd.

Burgernet is en blijft hierbij alleen voor aan veiligheid gerelateerde incidenten. De uitbreidingen maken het mogelijk om tijdelijke deelnemers toe te voegen en te informeren. Alerteren maakt het mogelijk om deelnemers op de hoogte te houden tijdens rampen, crises en andere veiligheidssituaties.

Hogere bijdrage burgers
De twee nieuwe functionaliteiten van SMS-Alert zijn daarmee geïntegreerd in het Burgernetsysteem. SMS-Alert gaat op in Burgernet en hiermee worden de mogelijkheden voor het betrekken van burgers bij opsporing (en andere gerelateerde veiligheidsincidenten) vergroot met spraakberichten en achtergrondinformatie via e-mail. Mensen zonder mobiel kunnen zich hierdoor ook inschrijven.

Korpschef Bryan Rookhuijzen van de Politieregio Limburg Noord en voorzitter van de Stuurgroep Burgernet: 'Met de invoering van de nieuwe functionaliteiten binnen Burgernet, kan een nog grotere bijdrage worden geleverd aan de veiligheid van de wijk in samenwerking met actieve burgers. Zowel voor gemeenten, politie en natuurlijk de Burgernetdeelnemers is dit een mooie stap. Om deze functionaliteiten technisch mogelijk te maken, heeft het programmabureau Burgernet samengewerkt met Logica. De voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN) en Logica dragen zorg voor het beheer en verdere implementatie van de Burgernet-applicatie. Burgernet heeft er voor gekozen om deze samenwerking ten behoeve van het Burgernetsysteem de komende jaren voort te zetten.'

Landelijke dekking
Burgernet is een samenwerking tussen de gemeente, politie en de burger. Met Burgernet worden burgers in heel Nederland via een spraak- of sms-bericht op mobiele- of vaste telefoon betrokken bij zoekacties naar verdachten, voertuigen of vermiste personen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van onder meer het Burgernet-systeem dat draait in de meldkamer van de politie. Op dit moment is Burgernet actief in 120 gemeenten en zijn er 260.000 Burgernetdeelnemers. In de aankomende maanden gaat de invoering van Burgernet en daarbij de integratie van SMS-Alert in Burgernet gestaag verder. Het doel is een landelijk dekkend netwerk te creëren, waardoor acties ook regio-overschrijdend kunnen zijn.

Nieuws

Meer nieuws over