Logica: Uitrol veiligheidssysteem Burgernet succesvol

12 januari 2012 Consultancy.nl

Burgernet, een programma om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen, is succesvol uitgerold in 280 gemeenten. De uitrol van de techniek en het programma management werd geleid door management en IT consulting bureau Logica. Burgernet heeft inmiddels ruim 600.000 deelnemers.

Doelstelling van het programma was dat Burgernet eind 2011 in minimaal 50 gemeenten zou zijn ingevoerd en de Burgernet applicatie beschikbaar zou zijn in alle politiemeldkamers. Die doelstelling is ruimschoots gehaald. “Alle verwachtingen en prognoses rond de uitrol van Burgernet zijn overtroffen, Burgernet werkt!” zei minister Opstelten van Veiligheid en Justitie over het programma. De doelstelling voor 2012 is dat Burgernet is uitgerold in tenminste 300 gemeenten en er minimaal 800.000 burgers actief bij Burgernet betrokken zijn. Daarnaast wordt Burgernet dit jaar ingebed in de Nationale Politie.

Betrokken sinds het begin
Logica is vanaf het begin af aan betrokken bij de ontwikkeling van het Burgernet systeem. Na de ontwikkeling van het systeem en succesvolle pilots, is Logica in maart 2010 gevraagd om de landelijke uitrol te begeleiden. Tegelijkertijd kreeg Logica de opdracht om het syteem te verbeteren: in mei 2011 werden twee nieuwe features ('dagdeelnemers' en 'alerteren') geïntegreerd in de applicatie.

Burgernet leidt tot resultaat
Van de circa 400 Burgernetacties die maandelijks in gang worden gezet, leidt gemiddeld 10 procent rechtstreeks tot het aanhouden van de verdachte, of het oplossen van een vermissing. Daar komt nog bij dat circa 40 procent van de Burgernetacties een meer indirecte, maar zeker ook waardevolle bijdrage levert aan het opsporingsproces. Daarmee levert Burgernet een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de heterdaadkracht.

Over Burgernet
Het programma Burgernet is een samenwerking van gemeenten, politie én burgers om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Burgers die zich hiervoor hebben aangemeld krijgen bij bijvoorbeeld een net gepleegd misdrijf via de (mobiele) telefoon het verzoek uit te kijken naar een persoon of voertuig. Zij kunnen hun informatie direct aan de politie melden, zodat hierop actie kan worden ondernomen.

Nieuws