Accountantskantoren onderdeel van belastingontwijking

11 juli 2013 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De belastingontwijking die grote multinationals op grote schaal doorvoeren heeft de afgelopen maanden voor veel ophef gezorgd in de Nederlandse politiek. Vol ongeloof vragen politici en de maatschappij zich bijvoorbeeld af hoe het kan dat ‘s werelds rijkste bedrijf Apple op een totale omzet van $36.8 miljard maar $713 miljoen belasting (1,9%) afdraagt via allerlei belastingconstructies, ook bekend als de “Double Irish” en “Dutch Sandwich”.

Belastingtrucs

Apple betaalt allereerst inkomsten uit patenten uit aan een dochteronderneming in Ierland. Hierdoor vermijdt het bedrijf de hoge belastingschijf die in de VS geldt. In Ierland moet een bedrijf namelijk belasting betalen in het land waar het management is ondergebracht. Ook kan Apple nog extra belasting ontlopen door een gedeelte van de gerealiseerde winst als ‘te betalen belasting’ te markeren. Hierdoor kunnen zij die som aftrekken van het totale bedrag waarover belasting wordt geheven. Aangezien Apple hier wel het VS belastingtarief mag hanteren, wordt enorm veel geld bespaard.
 
Niet alleen Apple, maar ook bedrijven als Google, Starbucks, Intel, Pepsi, en Amazon maken gebruik van zulke voordelige belastingconstructies, die weliswaar legaal zijn, maar wel veel kritiek oproepen.
 
Belasting Ontduiken

UK

Ook in het Verenigd Koninkrijk is op dit gebied veel commotie ontstaan. Zo leidde de onthullingen over belastingontwijking door Google tot grote woede. Juridisch gezien oefent Google haar activiteiten in Engeland vanuit Ierland uit, waardoor vele miljoenen ponden aan belasting werden bespaard. Naar aanleiding van deze zaak heeft de Britse regering een parlementaire commissie de opdracht gegeven om inzicht te creëren in de wirwar aan financiële en ‘tax planning’ constructies. Inmiddels is het rapport opgeleverd en de conclusies zijn hard. De Public Accounts Committee uitte zware kritiek op zowel de multinationals in Engeland, als de grote accountantskantoren en de Engelse belastingdienst. Ze dragen allemaal bij aan ontoelaatbare belastingontwijking, zo is de conclusie.
 
Het belastingprobleem is een wijdverpreid probleem dat verder reikt dan slechts de paar voorbeelden. “De belastingontwijking acitiviteiten van multinationals zijn illustratief voor een veel groter probleem” aldus de commisse.

Accountancybedrijven

Accountancybedrijven spelen volgens het rapport een belangrijke rol in het geheel. “Accountancy-bedrijven moeten steeds vaker moeilijke belastingconstructies uitwerken voor hun klanten, waardoor ze eerder deel van het probleem vormen, dan de oplossing”, aldus de commissie. De beschuldigende vinger wordt met name uitgestoken naar de zes grote accountantskantoren in de UK – de Big Four, Grant Thornton en BDO – die samen circa 80% van de accountancymarkt in handen hebben.
 
Zes grote accountancykantoren in de UK
 
Verder meent de commissie dat accountancykantoren hun verantwoordelijkheid moeten tonen met hun adviesdiensten. “We verwachten dat de grote accountancybedrijven inzien dat de publieke opnie ten aanzien van belastingontwijking is veranderd. Er wordt van de bedrijven verwacht dat ze op een verantwoordelijke wijze advies aanbieden”.

Toezicht

Tot slot vindt de commissie dat toezichhouders en beroepsverenigingen stricter moeten controleren. “De professionals binnen accountancy moeten benadrukken hoe belangrijk verantwoordelijk gedrag is voor het leveren van belastingadvies aan klanten”.
 
Ook de Engelse overheid en belastingdienst moet volgens de commissie harder optreden tegen de grote bedrijven.