Ordina ondersteunt CAK met agile ontwikkeling

20 mei 2013 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het CAK, de uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnssector, heeft na een Europese aanbesteding Ordina geselecteerd als leverancier voor agile-ontwikkelteams. Met de aanbesteding heeft het CAK de doelstelling om de kwaliteit, continuïteit, flexibiliteit en capaciteit op het gebied van agile-ontwikkeling te vergroten. De raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar met de optie tot verlenging van twee keer een jaar.
 
Het ICT adviesbureau combineert voor deze opdracht haar kennis van de publieke én de zorgsector met ervaring op het gebd van agile. “De overheidsmarkt en de zorgsector moeten continu inspelen op veranderende wet- en regelgeving”, aldus Barend de Zoete, Directeur Professional Services & Projects van Ordina. “Vaak vereist dit ook grote wijzigingen in de gebruikte ICT-systemen. Door agile-ontwikkeling in te zetten, kan het CAK software snel aanpassen op alle wijzigingen. Onze specialisten zetten hun kennis en kunde graag in om de agile-werkwijze bij het CAK te optimaliseren”.

Ordina ondersteunt CAK met agile ontwikkeling
 
Agile ontwikkeling
Met Agile ontwikkeling wordt softwareontwikkeling op een zeer flexibele manier aangepakt. Agile softwareontwikkelteams werken aan kleine ‘deelprojecten’ in korte overzichtelijke perioden (iteraties) in plaats van aan een groots, complex ontwikkeltraject van vele maanden.
 
Het ontwikkelteam werkt bij Agile ontwikkeling onderling zeer intensief samen, communiceert bij voorkeur persoonlijk met elkaar en veel met andere belanghebbenden in het project. Het team probeert aan het einde van iedere iteratie vrijwel altijd iets bruikbaars op te leveren. Na iedere iteratie heroverwegen de ontwikkelaars de projectprioriteiten. Door deze manier van werken is de software snel en gemakkelijk aanpasbaar, zelfs tijdens het ontwikkeltraject. Organisaties kunnen zo snel inspelen op veranderende wet- en regelgeving, wensen van de gebruiker of andere externe factoren.