Ordina boekt omzet van 94 miljoen in Q1 2013

16 mei 2013 Consultancy.nl

Ordina heeft geen gevolg kunnen geven aan de positieve resultaten van het vierde kwartaal 2012. Het ICT adviesbureau uit Nieuwegein realiseerde in het eerste kwartaal van 2013 een omzet van €93,9 miljoen. In dezelfde periode van 2012 boekte het een omzet van €103,3 miljoen, wat neerkomt op een omzetdaling van 9%*. Het aantal medewerkers is ten opzichte van Q1 2012 licht gedaald, met 12 FTE’s.
 
“Het marktherstel van het vierde kwartaal 2012 heeft zich niet doorgezet in het eerste kwartaal 2013” zegt Stépan Breedveld, CEO Ordina over de resultaten.
 
Omzet per industrie
De omzet van Ordina daalde het hardst in de financiële dienstverlening, waaronder banken, verzekeraars en overige financiele dienstverleners. De omzet uit de overheid/zorgmarkt steeg met 0,7% ten opzichte van Q1 2012, met name veroorzaakt door een hogere omzet uit de zorgsector. “Onze focus op de zorgsector heeft geresulteerd in een sterke groei in deze markt. We hebben nieuwe opdrachten gewonnen bij diverse zorginstellingen, waaronder CAK en Centrum Indicatiestelling Zorg” zegt Breedveld.
 
Ordina - Omzet per sector Q1 2013
 
Omzet per divisie
De omzetdaling van de divisie Business Solutions wordt veroorzaakt door het afbouwen van minder winstgevende activiteiten. De lagere omzet van de divisie Consulting is met name toe te schrijven aan een lagere vraag naar consultingdiensten uit de publieke sector. In het tweede halfjaar startte in België/Luxemburg een verbeteringsprogramma om de winstgevendheid op peil te brengen. Dit programma loopt op schema en heeft in Q1 2013 geresulteerd in stabilisering van de omzet.
 
Ordina - Omzet per divisie Q1 2013
 
Verwachting
Door de onzekere economische vooruitzichten in de Benelux heeft Ordina geen verwachting uitgesproken voor de komende maanden.
 
* Gecorrigeerd naar het aantal daadwerkelijke werkdagen en het effect van de offshore component van het in december 2012 vernieuwde contract met Rabobank komt de omzetdaling uit op circa 2%.

Nieuws

Meer nieuws over