Twijnstra Gudde dingt mee naar contract Project ZuidasDok

12 april 2013 Consultancy.nl

In de komende 20 jaar verdrievoudigt het aantal treinreizigers dat via de Zuidas in Amsterdam reist. Ook het aantal metroreizigers, tramreizigers en busreizigers gaat meer dan 3x over de kop. Om ervoor te zorgen dat de infrastructuur van de Zuidas deze groei aan kan heeft Amsterdam het project ‘Project ZuidasDok’ in het leven geroepen. Het project heeft de doelstelling om de bereikbaarheid van de Zuidas fors te verbeteren, waaronder uitbreiding van de A10 Zuid en station Amsterdam Zuid.
 
Deelprojecten
Project ZuidasDok, dat naast bereikbaarheid zich ook richt op stedelijke ontwikkeling van de Amsterdamse Zuidas, omvat 4 deelprojecten. Een overzicht: 

  • bovengrondse verbreding van de snelweg A10 Zuid inclusief ontvlechting van kruisende verkeersstromen bij de knooppunten Nieuwe Meer en Amstel;
  • ondertunneling van de (verbrede) snelweg ten hoogte van station Amsterdam Zuid en realisatie van een nieuwe bus/tram terminal op de tunneldaken;
  • capaciteitsverhogende benuttinginvesteringen in station Amsterdam Zuid;
  • verplaatsen van het eindpunt van de binnenlandse Hoge Snelheidslijn (HSL) van Amsterdam Centraal naar Amsterdam Zuid.

ZuidasDok
 
Aanbesteding
Het megaproject is inmiddels in de fase van planuitwerking en voorbereiding realisatie beland. Het projectbureau is momenteel bezig met de aanbesteding van de ingenieursdiensten. Het betreft een raamovereenkomst voor een periode van 6 jaar. 3 combinaties dingen mee naar het megacontract:
- Grontmij / ARUP / Twijnstra Gudde
- Arcadis / Witteveen+Bos
- Royal Haskoning DHV / Movares
 
De gunning van de opdracht wordt voor de zomer verwacht.
 
Vertraging van 2 jaar
Project ZuidasDok zou volgens oorspronkelijke planning in 2026 af zou zijn. Onlangs liet minister Schultz (infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer weten dat oplevering van het project van ongeveer €1,3 miljard met twee jaar is vertraagd.

Nieuws

Meer nieuws over