Ordina ICT partner van Centrum Indicatiestelling Zorg CIZ

02 april 2013 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft na een Europese aanbesteding Ordina geselecteerd als één van de voorkeursleveranciers voor IT consulting diensten. De komende 3 a 4 jaar levert het ICT adviesbureau diensten aan op het gebied van o.a. Business Intelligence, IT-architectuur en security.
 
Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op AWBZ-zorg. Ook beoordeelt het CIZ hoeveel AWBZ-zorg een burger nodig heeft en hoe lang hij of zij recht heeft op die zorg. In de komende jaren verandert de dienstverlening van het CIZ. Zo zal de dienstverlening zich in de toekomst steeds meer toespitsen op de toetsingswerkzaamheden rondom AWBZ. Bovendien staat het CIZ voor de uitdaging om met krimpende budgetten de dienstverlening verder te verbeteren en daarmee bij te dragen aan een soepele overdracht van AWBZ-zorg naar gemeenten en zorgverzekeraars.
 
Ordina CIZ
 
“Het CIZ zocht specifiek naar ICT-partners, die meedenken over de uitdagingen waar de organisatie voor staat en welke rol ICT daarin speelt”, aldus Barend de Zoete, Directeur Professional Services & Projects van Ordina. “Ik ben ervan overtuigd dat wij met onze kennis van BI, IT-architectuur en security het CIZ kunnen helpen om hun processen en dienstverlening nog verder te verbeteren. Zodat burgers kunnen profiteren van een nog sneller, beter en veiliger proces naar AWBZ-zorg”.