AT Osborne, Nyenrode en Cordaid starten Urban Change Labs

05 oktober 2012 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel

AT Osborne heeft samen met Nyenrode Business Universiteit en Cordaid de nieuwe opleiding 'Urban Change Labs' gelanceerd. De opleiding van de partners geeft cursisten inzicht in business en slimme oplossingen voor problemen in sloppenwijken. Ook ontwikkelen deelnemers tijdens de cursus een business case waarin sloppenwijkbewoners niet als 'kanslozen' worden gezien, maar als kritische consumenten, producenten, ondernemers of werknemers. 

Urbanisatie
Door de stijgende urbanisatie in met name opkomende landen wonen er steeds meer mensen in steden. Volgens UN-Habitat woont momenteel de helft van de wereldbevolking in steden. In 2030 is dat percentage gestegen tot 60% en in 2050 tot 70%. Doordat de infrastructuur van steden in de meeste gevallen de uitbreiding van de bevolking niet kan bijbenen, komen veel nieuwe burgers terecht in sloppenwijken. In 2020 zullen bijna 1 miljard mensen in sloppenwijken wonen.

Zie ook het bericht: McKinsey: Grote groei in aantal megasteden wereldwijd.

Sloppenwijken
De partners willen met de opleiding invulling geven aan de toenemende vraag wereldwijd om betere leefomstandigheden te creëren voor sloppenwijkbewoners. Sloppenwijken kampen met problemen op het gebied van betaalbare huisvesting, schoon en toegankelijk drinkwater, effectief gebruik van (duurzame) energie, voedselzekerheid en kansen voor werk.

Reactie van partners
Henri van Eeghen, Directeur bij Cordaid: 'Door de juiste partijen bij elkaar te krijgen uit de profit en non-profit sector lukt het om ontwikkelingssamenwerking nieuwe stijl vorm te geven. Door een zakelijke manier van werken en sloppenwijkbewoners onderdeel van de oplossing te maken proberen wij een systeemverandering te creëren. Hierin gaan wij verder dan het nieuwe overheidsbeleid. Wij zien hierin absoluut de toegevoegde waarde van bedrijven op het gebied van innovatie, slimme financiering of organisatiestructuren'.

Danielle Zandee, Professor bij Nyenrode Business Universiteit: 'Ik zie een nieuwe trend waarbij grote bedrijven niet langer het aandeelhouders belang laten prevaleren, maar de belangen van andere stakeholders, zoals de communities waar tussen zij werken, meenemen in hun business model. De Urban Change Labs zijn dan ook een innovatief onderwijs concept voor executive education dat 'shared value creation' centraal stelt'.

Wim Demmers, Directeur AT Osborne vult aan: 'Steden zijn broeiplekken van nieuwe samenwerkingsvormen. Gebiedsontwikkeling is niet alleen infrastructuur, maar ook economische bloei en sociale cohesie.'