GITP: Sollicitanten willen video CV, recruiters liever niet

07 maart 2013 Consultancy.nl

Een relatief nieuwe manier van solliciteren is het zogenaamde video-CV. Een sollicitant stuurt een korte video waarin hij/zij zich aan de recruiter presenteert. Er wordt door sollicitanten steeds vaker van video CV’s gebruik gemaakt, maar recruiters zijn verre van overtuigd.

Volgens recruiters is het video CV minder eerlijk dan een tradioneel CV op papier. Sollicitanten darentegen staan positiever tegenover video CV’s. Dit stelt Annemarie Hiemstra, adviseur bij HRD-adviesbureau GITP en universitair docent aan de Erasmus Universiteit, in haar proefschrift “Fairness van selectie op basis van papieren en video CV’s”.
 
De adviseur van GITP peilde de meningen over het video CV bij zowel sollicitanten als recruiters. De focus van het onderzoek lag op het meten de eerlijkheid van het video CV ten opzichte van het papieren CV. Bij het onderzoek ging het om sollicitanten met diverse etnische achtergronden.

GITP - Video CV
 
Uit het onderzoek blijkt dat recruiters het video CV als minder eerlijk beschouwen dan het traditionele CV. Het video CV is met name te subjectief volgens de respondenten en nog maar weinig bekend. Daarentegen zijn sollicitanten enthousiaster over het video CV en zien zij het video CV als eerlijker. De mate waarin sollicanten positief reageren op het video CV verschilt echter wel. Zo zijn niet-westerse etnische sollicitanten positiever over het video CV dan autochtone westerse sollicitanten en recruiters, zijn extraverte sollicitanten positiever dan introverte sollicitanten, en zijn mensen met een zwakke arbeidsmarktpositie (bijv. minder taalvaardig, lager opgeleid) positiever over het video CV dan sollicitanten met een sterke positie.

Nieuws

Meer nieuws over