DCE Consultants organiseert 3 daagse BPM training

05 maart 2013 Consultancy.nl

DCE Consultants organiseert eind mei een 3-daagse Business Process Management (BPM) training. De BPM training geeft onder meer lijnmanagers, procesmanagers en informatiemanagers op een praktische manier inzicht in hoe Business  Process Management kan bijdragen aan het verbeteren van de bedrijfsvoering.
 
Business Process Management
Betere dienstverlening én kostenreductie staan hoog op de agenda. Maar hoe krijgt u dat voor elkaar in deze tijd? Hardere concurrentie, krimpende budgetten, strakkere afspraken met klanten, waar moet de verbetering beginnen? Welke projecten leveren nu echt een bijdrage aan uw bedrijfsdoelstellingen? Introductie van Business Process Management (BPM) leidt tot een significant betere bedrijfsvoering. Dit is merkbaar in het directe klantcontact (front office), de administratieve afhandeling (back office) en in de benutting van de distributiekanalen.
 
Praktische aanpak
DCE Consultants heeft op basis van praktijkervaring een praktische aanpak ontwikkeld voor het toepassen van Business Process Management. De aanpak richt zich op het inrichten van vijf aspecten:
1. Efficiënte proceslijnen;
2. Vooraf gedefinieerde klantfocus;
3. Logistieke inrichting;
4. Monitoring;
5. Bijbehorende stuur- en regelkringen voor het management.
DCE Consultans - BPM Training
 
Training
In de training worden de vijf inrichtingsaspecten van BPM behandeld. Door het uitwerken van cases leert u concrete invulling te geven aan deze aspecten. DCE Consultants heeft op basis van haar ervaringen voor elk van de inrichtingsaspecten een eigen aanpak ontwikkeld, die in deze training uitgebreid aan bod komen. Tijdens deze driedaagse training leert u tevens:

  • het huidige niveau van BPM volwassenheid vast te stellen voor uw organisatie;
  • vanuit dit niveau een concreet verbeterplan op te stellen om daarmee stapsgewijs BPM in te voeren op weg naar een excellente bedrijfsvoering;
  • van de ervaringen van andere organisaties.

De training sluit naadloos aan op methoden van procesverbetering zoals Lean en Six Sigma.
 
Doelgroep
De doelgroep van de BPM training is o.a. procesmanagers, informatiemanagers en –coördinatoren, hoofden procesondersteuning, O&I adviseurs, business- en procesanalisten en functionarissen die betrokken zijn bij BPM projecten.
 
Voor meer informatie bekijk de pagina: Training Business Process Management.

Nieuws