DCE Consultants

DCE Consultants by Altran is een toonaangevend, onafhankelijk managementadviesbureau opgericht in 1980 in Amsterdam. Wij ondersteunen onze klanten in de financiële sector met het implementeren van hun strategie, het leiding geven aan veranderingsprocessen en het inrichten van een effectieve bedrijfsvoering. Onze consultants gebruiken hiervoor actuele marktkennis gecombineerd met bewezen innovaties. Ons belangrijkste doel is om meetbare en blijvende resultaten te realiseren in nauwe samenwerking met onze klanten.

In 1997 werd DCE onderdeel van Altran, een internationale consultancy-organisatie en Europees marktleider op gebied van innovatieve consultancy.

Onze missie is het realiseren van een effectieve en klantgerichte bedrijfsvoering door het terugdringen van de complexiteit in producten, processen, organisatie en ICT. Onze dienstverlening kan worden onderverdeeld in de volgende thema’s:

  • Compliancy: wij ondersteunen bedrijven bij het implementeren van nieuwe wetgeving en helpen hen voorbereid te zijn op toekomstige veranderingen.

  • Product lifecycle management: we zorgen bij onze klanten voor een zo kort mogelijke time-to-market van productinnovaties, het continu monitoren van het commercieel suc-ces van het product en, wanneer de tijd daar is, het succesvol uit de markt halen van het product (inclusief commerciële conversie).

  • Process Innovation: wij ontwerpen, analyseren en verbeteren bedrijfsprocessen om een efficiënte en klantgerichte bedrijfsvoering te realiseren. We gebruiken innovatieve methoden en technieken en richten een cultuur van continue verbetering in.

  • Business-IT alignment: we helpen onze klanten bij het ontwerpen en inrichten van een IT-organisatie die de bedrijfsvoering in staat stelt haar business doelstellingen te realiseren. Wij ondersteunen in pakketselecties en –implementatie, audits op architecturen en het inrichten van een IT/IM organisatie.

Onze consultants
Door de marktgerichte organisatie heeft DCE actuele kennis over vraagstukken in de bancaire, verzekerings- en pensioensector. Onze adviseurs hebben visie en advieservaring met de laatste trends. Zo dragen zij bij aan de ontwikkeling in hun vakgebied en zijn zij gelijkwaardig gesprekspartner voor u.

Onze aanpak
DCE staat voor een resultaatgerichte implementatie van de gekozen ver-anderingen altijd in samenwerking met de klant. Om dit te bereiken zoekt DCE nauwe samenwerking met uw medewerkers en management. Daarom staat kennisoverdracht en training hoog in ons vaandel, onder meer via de DCE-Academy.

DCE Consultants | Nieuws