DCE Consultants onderzoekt impact van AWBZ

29 maart 2011 DCE Consultants

DCE Consultants voert een onderzoek uit naar de impact van de uitvoering van de AWBZ voor eigen verzekerden. De resultaten verschijnen in een rapport dat deze zomer wordt uitgebracht. Het rapport geldt als benchmark voor zowel grote als kleine zorgverzekeraars en geeft inzicht in de huidige status en eerder gemaakte keuzes in het traject.

Waarom nu dit onderzoek?
De huidige AWBZ is nog niet toekomstbestendig. Naast de omslag naar meer cliëntgerichte zorg, staat de uitvoering van de AWBZ voor eigen verzekerden op de besluitvormingsagenda van de regering. Onderwerp van discussie is niet alleen wat exact in de AWBZ gaat vallen, maar ook het moment van invoering. Ongeacht de definitieve invulling, zal de wetswijziging grote consequenties hebben voor de manier waarop zorgverzekeraars de AWBZ gaan uitvoeren.

Tijdig beginnen met implementatie!
De wetswijziging gaat dus een grote impact op de zorgverzekeraars hebben. Dit komt met name naar voren in de bedrijfsvoering waaronder declaratie- en inkoopprocessen, IT-systemen en klantcontact. De ervaring van DCE Consultants leert dat verzekeraars bij dergelijke wetgevingstrajecten te laat starten met de voorbereidingen, de impact onderschatten en de kansen/mogelijkheden onvoldoende benutten. De aanbevelingen uit het rapport helpen verzekeraars tijdens de implementatie van de nieuwe wetgeving. Het geeft daarnaast een doorkijk naar hoe de zorgmarkt omgaat met de wijzigingen in de AWBZ wetgeving.

Nieuws

Meer nieuws over