TG: Stop ontwikkeling natuurgebied Oostvaarderswold

27 februari 2013 Consultancy.nl

Het zou een nieuw natuur- en recreatiegebied in Zuidelijk Flevoland worden. Met  ruim 1.800 hectare zouden de Oostvaardersplassen en het Horstelwold bij Zeewolde verbonden worden. In 2006 werd dit inpassingsplan voor het zogenaamde Oostvaarderswold ingezet, maar zes jaar later maakte een uitspraak van de Raad van State een einde aan de doorgang van dit plan. 

Voorlopig geen Oostvaarderswold
Adviesbureau Twynstra Gudde deed recenteljk onderzoek naar de mogelijkheid om het plan toch, al dan niet in kleinere vorm, doorgang te kunnen geven. Namens het adviesbureau adviseert hoogleraar Roel Bekker de provincie Flevoland echter om het plan de komende 5 jaar even te laten liggen. Redenen zijn de hoge kosten van het plan en het feit dat het plan overtuigingskracht mist. 

Kleine natuurprojecten
Jan Nico Appelman, de verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie Flevoland, geeft naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoeksrapport aan dat het initiatief voor de Oostvaarderswolde voorlopig wordt stopgezet. Bekker adviseert de provincie om kleine natuurprojecten in te zetten, bij voorkeur dichtbij de steden, en voorlopig geen grootschalige initiatieven. Appelman geeft aan dat Flevoland onderzoek zal doen naar overige natuurplannen. Bekker ziet bijvoorbeeld mogelijkheden voor diverse natuurprojecten in de provincie, zoals ten oosten van Dronten, rondom Almere en de Markerwadden. 

Over 5 jaar reflectie
De Oostvaarderswold zal weliswaar voorlopig niet gerealiseerd worden, maar het project compleet wegstrepen wil de adviseur van Twynstra niet. Wellicht is er over 5 jaar meer animo voor dit grote natuurproject en kan de provincie Flevoland de mogelijkheden dan opnieuw bekijken.

Nieuws

Meer nieuws over