ConQuaestor: BPM draagt bij aan innovatievermogen

06 februari 2013 Consultancy.nl

Bedrijven die volwassen zijn op het gebied van Business Process Management hebben in de meeste gevallen een groter innovatievermogen. Dit blijkt uit onderzoek van ConQuaestor onder meer dan 250 managers en procesexperts.
 
In de studie ‘BPM Onderzoek 2013’ onderzocht het financieel adviesbureau de bijdrage van BPM aan het innovatievermogen van organisaties. Uit de resultaten komt naar voren dat organisaties die op een volwassen manier omgaan met BPM een hoger innovatief vermogen hebben. De consultants verklaren de uitkomst als volgt: “bedrijven met een hoge procesvolwassenheid denken in ketens waarin de klant centraal staat, signaleren daarin innovatiekansen en zijn succesvoller in het realiseren en implementeren van een innovatie”.
 
Bedrijven die daarentegen minder goed zijn in BPM, door bijvoorbeeld te weinig ruimte geven aan medewerkers binnen hun werkveld of de perceptie hebben dat BPM remmend is voor innovatie, presteren minder sterk op innovatie KPI’s.
 
ConQuaestor - De Rol van BPM bij Innovatie
 
Grote bedrijven innovatiever
Doordat grote bedrijven gemiddeld genomen het hoogst scoren op BPM volwassenheid scoren deze bedrijven ook beter op innovatievermogen. De consultants erkennen in het rapport dat deze bevinding in eerste instantie contra-intuïtief is. “Grote organisaties worden vaak verondersteld bureaucratischer, logger en minder innovatief te zijn dan kleinere organisaties. Het valt dan ook op dat we in ons onderzoek moeten constateren dat grotere organisaties zelfs beter scoren op innovatief vermogen dan kleinere organisaties”. Als mogelijke verklaringen suggereren de auteurs dat grotere bedrijven een beter platform bieden aan innovatie, waaronder meer diversiteit van personeel (qua kennis en kunde), een betere kennismanagement infrastructuur en grotere sociale netwerken van medewerkers waaruit kennis en ideeën gehaald kunnen worden.

Nieuws

Meer nieuws over