Bisnez: Procesmanagement amper verbeterd in NL

04 februari 2013 Consultancy.nl
Profiel

Er is weinig terechtgekomen van de ambities van bedrijven op het gebied van procesmanagement. In de afgelopen twee jaar is hun volwassenheid amper verbeterd, terwijl ze de doelstelling hadden om flinke stappen te zetten in de inrichting en beheer van hun processen. De matige vooruitgang heeft met name te maken met de aanhoudende economische crisis, waardoor het onderwerp procesmanagement laag op de agenda is komen te staan. Dit concludeert adviesbureau Bisnez Management in het rapport ‘Business Process Management 2012’.
 
Het onderzoek is een vervolg op het ‘BPM Volwassenheid Onderzoek’ dat in 2010 is uitgevoerd.
 
BPM volwassenheid
In onderstaand figuur wordt de volwassenheid van procesmanagement in Nederlandse organisaties in 2012 afgezet ten opzichte van 2010. Ook is de ambitie zoals deze in 2010 is uitgesproken weergegeven.
 
Bisnez - BPM Volwassenheid 2012
 
Wat opvalt in de groei van het procesmanagement gedurende de afgelopen twee jaar is dat met name de wijze waarop wordt omgegaan met procesinnovaties een groei heeft doorgemaakt. Innovaties worden in tegenstelling tot 2010 steeds vaker doorvertaald naar de bedrijfsprocessen van de organisatie in plaats van afdelingsprocessen. In de overige BPM-aspecten is ten opzichte van het vorige onderzoek geen of een zeer lichte groei waar te nemen en in sommige gevallen een lichte krimp.