Stichting 113 omarmt de iPM-methode

28 mei 2024 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Stichting 113 heeft een duidelijk doel: een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfdoding. Aan die missie werkt de stichting met steeds meer mensen. Dat is mooi, maar vraagt ook om een professionaliseringsslag. Hoe zorg je dat in een grotere organisatie de missie centraal blijft staan, en niet de organisatiestructuur? Hiervoor schakelde 113 de hulp in van iPM Partners.

Suïcide is de nummer één doodsoorzaak onder jongeren. Gemiddeld telde Nederland in 2023 vijf zelfdodingen dag, zo blijkt uit cijfers van de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie. Veel van deze gevallen, zo’n 60%, is volgens 113 niet in beeld van de zorg. Ook ervaart bijna 30% van de mensen een taboe op het praten over zelfdoding.

Voor iemand die zelfdoding overweegt, kunnen de bel- en chatdiensten van 113 het verschil maken tussen leven en dood. Ook biedt de stichting trainingen en workshops, en doet ze onderzoek – allemaal in dienst van die ene missie.

Stichting 113 omarmt de iPM-methode

Daar werkt 113 inmiddels aan met zo’n driehonderd mensen. Met meer mensen kun je meer impact maken, maar een groter team vraagt ook om meer afstemming en coördinatie. Hoe richt je de groeiende organisatie daarop in zonder te verzanden in complexe en stroperige organisatieprocessen? iPM Partners hielp de stichting daarbij.

Het bureau werkt met de iPM-methode (integraal performance management), die handvatten biedt om groeiende organisatie te structureren: niet het organogram, maar de belangrijkste missie blijft centraal staan.

Samen met 113 ging iPM Partners van april 2022 tot maart 2023 aan de slag om een plan te maken dat de taakverdelingen simpel en helder zou formuleren. Daarbij was de inzet om vanuit het perspectief van de klant te denken én te werken.

Daarvoor definieerden iPM Partners en het MT gezamenlijk de klantketens en streefwaarden. “De behoefte is groot om het zo simpel mogelijk te houden en duidelijker te prioriteren. Streefwaarden helpen ons daarbij”, legt Monique Kavelaars uit, lid van de raad van bestuur van 113.

Om ervoor te zorgen dat onderling de juiste gesprekken worden gevoerd, stelden ze ook een stuurbord op. Daarnaast werden drie pilotteams samengesteld, waarbij aandacht werd besteed aan het in kaart brengen van de precieze activiteiten per team en hoe deze teams het maximale resultaat kunnen bereiken.

Ook leidde iPM Partners diverse kartrekkers en projectleider Stefanie Michelis op in de iPM-methodiek. Michelis blikte na de afronding van het project tevreden terug op de samenwerking. “iPM biedt prettige begeleiding en denkt mee in de complexiteit van onze organisatie.”

“Met dit programma hebben we samen een goede basis gelegd”, voegt Robert Bukkems toe, partner bij iPM Partners. “Wij werken volgens het principe ‘voordoen, samen doen, zelf doen’. 113 is nu dan ook zelf in staat om de ingezette koers verder vorm te geven en te implementeren. Zo zijn ze nog beter in staat hun missie te realiseren. We zijn er als iPM Partners trots op om onze bijdrage te leveren bij zo’n mooie en waardevolle organisatie als 113.”