iPM Partners

iPM Partners is een organisatie van ruim 25 experts die organisaties helpt om nóg beter samen te werken door de ogen van hún klanten. In 2007 hebben wij een eigen aanpak ontwikkeld, integraal Performance Management (iPM), die helpt om de klant écht centraal te stellen en strategie écht waar te maken.

We zijn actief in de private sector bij multinationals, familiebedrijven en scale-ups en in de publieke sector bij onder andere onderwijsinstanties, gemeenten en woningcorporaties.

Onze integrale aanpak werkt aan heldere doelen, sturing, tactiek (processen en systemen), organisatie- en teamontwikkeling, eigenaarschap en borging. Bij organisaties die iPM toepassen gaat het klant-denken omhoog, wordt er met meer werkplezier effectiever samengewerkt, is er veel aandacht voor leren, ontwikkelen en betrekken van medewerkers en leiders, stijgt het verbetervermogen en wordt er resultaatgerichter gewerkt. 

We redeneren hierbij vanuit “klantketens”. We nemen niet het bestaande organogram of afdelingsstructuur als basis, maar ontdekken samen met jullie en jullie klanten welke reis zij maken (dit is breder dan alleen de customer journey). De gehele organisatie, teams en medewerkers (en eventueel derde partijen) dienen in iedere keten op elkaar ingespeeld te zijn om maximaal (horizontaal) samen te werken om de klanten te bedienen. Naast oog voor de “dagelijkse operatie”, kijken we ook naar de wijze waarop projectmatige (programmatische) veranderingen worden geprogrammeerd en gemonitord. De basis voor een lerende organisatie. 

Wij waarderen wat er al is en bouwen dat samen uit. Aanmoediging staat hierbij centraal. Wij laten uw teams beter samenwerken in een sociaal veilige omgeving en boren onvermoede talenten aan. Samen met u verbeteren wij uw organisatie op een blijvende manier. Het is ons streven om onszelf overbodig te maken, onder meer door onze kennis met u te delen. Samen maken we het waar. 

Voor meer achtergrond en referenties verwijzen wij u naar onze website, het boek “Aanmoediging” van collega Marcel de Wit of het boek “KPI’s die wél werken” van collega Peter Geelen.

iPM Partners | Nieuws