Baker Tilly Berk: Salaris DGA achteruit in 2013

17 januari 2013 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

Directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) houden in 2013 bij een ongewijzigd salaris minder nettoloon over. Het verschil ten opzichte van 2012 kan oplopen tot ongeveer €180 netto per maand. Dit blijkt uit een bruto-netto berekening van accountants- en adviesbureau Baker Tilly Berk.
 
Het netto loon van DGA’s gaat dit jaar achteruit door onder andere de volgende drie fiscale wijzigingen:
1) het tarief in de eerste schijf is verhoogd
2) de premie Zorgverzekeringswet is verhoogd
3) de inkomensafhankelijke arbeidskorting is voor hogere inkomens verlaagd
 
Een DGA met een ‘gebruikelijk loon’ van €43.000 op jaarbasis gaat er ongeveer €95 per maand netto op achteruit. Een DGA met een jaarsalaris van circa €65.000 zelfs ongeveer €180.

Bij de berekeningen van het financieel adviesbureau is alleen rekening gehouden met het brutoloon en de inkomensafhankelijke bijdrage ZvW. Er is geen rekening gehouden met andere loonbestanddelen zoals een (bruto) vergoeding voor de ZvW of auto van de zaak. Er is ook geen rekening gehouden met wijzigingen in de inkomstenbelasting en toeslagen. Verder gaat Baker Tilly Berk uit van een DGA die jonger is dan 65 jaar.