Jongeren Perspectief Fonds boekt goede resultaten in Den Haag

10 september 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) in Den Haag is een waardevol initiatief, blijkt uit een evaluatierapport van Purpose in opdracht van de gemeente. Het JPF zorgt voor een verbetering van de financiële situatie van jongeren en het versterken van hun toekomstperspectief. Maar ook de gemeente en de maatschappij plukken de vruchten.

Er zijn steeds meer jongeren met schulden en dit aantal blijft de laatste jaren gestaag toenemen. Reguliere schuldhulpverlening is vaak niet passend voor jongeren. Dit komt bijvoorbeeld door het ontbreken van een stabiel inkomen of vanwege een instabiele situatie waar de jongere in vast zit.

Het hebben van schulden staat het perspectief van jongeren in de weg, waardoor zij niet verder komen in hun leven.

Jongeren Perspectief Fonds boekt goede resultaten in Den Haag

Jongeren Perspectief Fonds (JPF)

Het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) is een initiatief dat binnen de Haagse proeftuin ‘Schuldenlab070’ is ontstaan in 2016. Niet de schuld, maar het toekomstperspectief van jongeren staat binnen het JPF centraal. Dit fonds biedt jongeren tussen de 18 en 27 jaar die in Den Haag wonen en financiële problemen hebben, een kans om hun leven weer op de rit te krijgen.

Die handreiking is hard nodig, want regelmatig komen deze jongeren in een neerwaartse spiraal terecht door hun opgebouwde schulden, wat hun toekomstperspectief ernstig belemmert. Het JPF grijpt in op een cruciaal moment en biedt financiële ondersteuning om deze jongeren weer op weg te helpen naar een stabiele financiële situatie.

Met een persoonlijke coach aan hun zijde worden de deelnemers van het JPF begeleid om hun financiën op orde te krijgen en tegelijkertijd te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dit kan variëren van het volgen van opleidingen tot het vinden van passend werk. De focus ligt op het creëren van een duurzaam toekomstperspectief, waarbij de nadruk ligt op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.

Effectmeting door Purpose

Gemeente Den Haag wilde in kaart te brengen wat de effecten van de innovatieve schuldenaanpak zijn geweest voor de periode 2017-2018. Denk aan de effecten op de jongeren zelf en op de maatschappij, maar ook bijvoorbeeld aan de besparingen die JPF heeft opgeleverd voor de gemeente en andere belanghebbenden.

Voor de effectmeting werd de expertise ingeschakeld van adviesbureau Purpose. Het bureau hield onder meer diepte-interviews met jongeren, verder omvatte het onderzoek proces- en voortgangsdata op verschillende leefgebieden en nam het ook beoordelingen van hulpverleners mee.

Zo zijn in de effectmeting onder meer een belevingsonderzoek, kwantitatieve data-analyse en een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) gecombineerd. De uitkomsten zijn gebaseerd op meetbare resultaten die de jongeren in de periode van twee jaar hebben behaald, zoals het afronden van een opleiding of start van een baan.

Belangrijkste resultaat van het JPF-traject is geweest dat de betrokken jongeren weer een positief toekomstperspectief hebben, met meer grip op hun financiën en daarmee op hun leven als geheel en een verbeterd gevoel van eigenwaarde, zo blijkt uit de evaluatie. Ook heeft de gemeente door JPF per jongere zo’n €11.000 bespaard. Dit komt neer op een Social Return On Investment (SROI) van 1,9, wat betekent dat bijna €2 is terugverdiend voor elke geïnvesteerde euro.

Op basis van de positieve resultaten adviseert Purpose om de jongerenaanpak van het JPF de komende periode voort te zetten en uit te breiden.