Management Centrum: PPS goed voor MBO onderwijs

05 januari 2006 Consultancy.nl

Meer publiek-private samenwerking in het MBO zou de kwaliteit van het beroepsonderwijs verbeteren. Van belang is dan wel dat de samenwerking niet ‘vrijblijvend’ is maar wordt aangestuurd door de overheid. Dit blijkt uit het rapport “Anders, maar ook beter?” van Het Management Centrum. Het rapport is vanmorgen door VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes aangeboden aan staatssecretaris Mark Rutte van OCW.
 
Het rapport is door het adviesbureau opgesteld in opdracht van een aantal werkgeversorganisaties en van PAEPON, de belangenorganisatie van private onderwijsinstituten.
 
In het rapport kijken Aad van der Niet en Nanko Boerma, consultants bij Het Management Centrum, naar zestien specifieke cases van intensieve samenwerking tussen publieke onderwijsinstellingen en private organisaties. Uit het onderzoek naar deze cases kwam naar voren dat deze beter scoren ten aanzien van kwaliteit, responsiviteit en doelmatigheid dan traditionele onderwijsvormen. Ook bleek dat in deze cases aanzienlijk meer middelen voor het onderwijs beschikbaar konden worden gemaakt vanuit private bron in aanvulling op de publieke financiering dan in meer traditionele vormen van onderwijs. De aviseurs bepleiten dan ook meer “niet vrijblijvende publiek-private samenwerking” in het MBO.