Het Management Centrum ondersteunt EGS project

23 oktober 2006 Consultancy.nl
Meer nieuws over

Maandelijks moeten circa 20.000 bedrijven en ondernemers hun omzetstatistieken opsturen naar het CBS. De overheid heeft de ambitie om dit proces efficiënter te laten verlopen. Afgelopen week heeft minister Nicolaï van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties het startsein gegeven voor een proef om omzetstatistieken elektronisch aan te leveren. Hierdoor gaan de administratieve lasten van ondernemers aanzienlijk omlaag. Het project ‘Proef Elektronische Gestandaardiseerde Statistiekuitvraag’ wordt ondersteund door Het Management Centrum.
 
Het project is een initiatief van het CBS, bedrijfschap Horeca en Catering, hoofdbedrijfsschap Detailhandel, het ministerie van Economische Zaken en de Overheidstransactiepoort. De softwareleveranciers die meewerken zijn Quadrant (King), Newway (BlueRetail) en EBP-Groep (PosManager+). Het project past binnen het beleid van het kabinet om de administratieve lasten voor burgers en bedrijven terug te dringen.

Omzetgegevens automatisch verstuurd
De deelnemende bedrijven laten gedurende tenminste drie maanden de omzetgegevens automatisch uit hun kassasystemen of administratieve software naar één centraal punt doorsturen: de Overheidstransactiepoort. Deze voorziening zorgt ervoor dat de gegevens meervoudig gebruikt kunnen worden door het door te sturen naar het CBS, het bedrijfschap Horeca en Catering en/of het hoofdbedrijfsschap Detailhandel.
 
Nu nog maakt de overheid gebruik van papieren of elektronische formulieren die maandelijks moeten worden ingevuld. Eigenlijk onnodig, want deze cijfers zitten al in het pakket waar de ondernemer mee werkt. In de praktijkproef wordt daar handig gebruik van gemaakt. Enkele leveranciers van administratieve software en kassasystemen hebben hun software geschikt gemaakt voor deze proef. De cijfers worden nu vanuit die software elektronisch doorgegeven aan de Overheidstransactiepoort. Daardoor heeft de ondernemer geen omkijken meer naar het verplicht aanleveren van gegevens voor de kortetermijnomzet statistiek.