Organisatiecultuur cruciaal tijdens BPMS implementatie

18 december 2012 Consultancy.nl

Niet de techniek maar juist de aandacht voor de cultuur van de organisatie is cruciaal tijdens de implementatie van een Business Process Management Systeem (BPMS). Projectmanagers en BPM professionals uit Noord Europese culturen zijn blijkbaar beter op de hoogte hiervan – zij hebben in vergelijking met collega’s uit de Anglo-Amerikaanse cultuur meer aandacht voor de menselijke aspecten van een BPMS implementatie project. Dit zijn de twee belangrijkste bevindingen van een proefschrift van Pascal Ravesteijn waarmee hij eerder dit jaar promoveerde aan de Universiteit Utrecht.
 
De markt voor Business Process Management (BPM) software is in de afgelopen jaren explosief gegroeid. Sinds 2005 is de BPMS markt meer dan verdubbeld. Precieze cijfers zijn er niet, maar de marktomvang wordt door analisten geschat op tussen de $1 en $6 miljard.
 
Succesfactoren van BPM systeem implementaties
In het proefschrift van Ravesteijn stond de volgende vraag centraal: Welke factoren en competenties bepalen het succes van implementatie van Business Process Management Systemen in een specifieke situatie? Uit het onderzoek blijkt dat tijdens de implementatie van een BPM-systeem er naast bedrijfskundige kennis en vaardigheden ook kennis en vaardigheden met betrekking tot informatie technologie aanwezig dient te zijn. Gekeken is of verschillende culturen anders tegen de invoering van BPMS aankijken. Wat blijkt, BPM professionals uit de Anglo-Amerikaanse cultuur hebben meer aandacht voor de methodische kant van een BPMS implementatie project dan voor de menselijke aspecten. Terwijl deze laatste in Noord Europese culturen meer aandacht krijgt. Verder is duidelijk geworden dat niet zozeer de techniek die voor procesmodellering gebruikt wordt cruciaal is tijdens implementatie maar juist de aandacht voor de cultuur van de organisatie.
 
Pascal Ravesteijn: “Als we terugkijken zien we dat de laatste twintig jaar veel implementaties van informatie systemen niet altijd even succesvol zijn geweest. Met dit onderzoek hoop ik een bijdrage te leveren aan het goed invoeren van Business Process Management Systemen in organisaties zodat we over twintig jaar als vakgebied met een beter gevoel terug kunnen kijken.”
 
Gerelateerde berichten:
- Capgemini: Nederland voorloper met toepassing BPM
- Novius en Valuebridge adviseurs brengen BPM boek uit
- Eurogroup: Operational Excellence belangrijk in 2012
- Bisnez Management: BPM volwassenheid moet beter
- Capgemini wil top 3 werelwijde positie in BPM-markt

Nieuws

Meer nieuws over