Novius en Valuebridge adviseurs brengen BPM boek uit

08 maart 2012 Consultancy.nl

Adviseurs Nico de Graaf (Novius) en Aty Boers (Valuebridge) hebben 'Het BPM boek’ uitgebracht. In het boek gaan de consultants in op hoe procesdenken de bedrijfsvoering van organisaties kan bevorderen via een samenhangende inrichting op het gebied van besturing, cultuur en IT. Het boek geeft onder andere managers, projectleiders, procesanalisten, procesarchitecten, consul­tants, functioneel beheerders en informatiemanagers concrete handvatten om proces­ gericht werken in de praktijk van de grond te krijgen.

De adviseurs besloten om het boek uit te brengen omdat er “een sterke vraag is van klanten naar een toegankelijk geschreven boek over procesmanagement” aldus Nico de Graaf, business consultant bij Novius. Daarnaast hebben de consultants de doelstelling om “verder bij te dragen aan het positioneren en ontwikkelen van het procesmanagementvakgebied” vervolgt de adviseur.

Integrale aanpak
Volgens de auteurs onderscheidt 'Het BPM boek’ zich van bestaande boeken doordat het een integrale kijk geeft op BPM. “Veel boeken over BPM hebben een tamelijk specifieke insteek, bijvoorbeeld vanuit IT of risicomanagement, of gaan bijvoorbeeld over hoe je netjes modelleert. Allemaal belangrijke zaken, maar dat is niet het hele verhaal. De kern is dat BPM een integrale manier van organiseren is, waarbij toegevoegde waarde voor de klant steeds het centrale vertrekpunt is: voor het inrichten van alle organisatieaspecten, om medewerkers te verbinden met de missie en visie van de organisatie, om veranderprocessen op gang te brengen. Een boek waarin dit helder wordt uitgelegd, bestond nog niet echt. Wat we schrijven is voor een deel ook niet nieuw. Maar het vernieuwende en waardevolle zit in de samenhang die we aanbrengen in wat je misschien al wist, in de accenten die we leggen op bijv. de menskant van organiseren, en in de praktische toepasbaarheid van het boek” zegt de Graaf.

Concrete handvatten
Naast inzicht in de theorie geeft het boek de lezer ook verschillende concrete handvatten om BPM concepten in de praktijk toe te passen. Aan de hand van een ´processenkapstok´ laten de auteurs zien hoe je alle organisatie-aspecten in samenhang kunt inrichten (zoals besturing, organisatiestructuur, inzet van IT). Daarnaast bevat het boek verschillende handig stappenplannen, checklists en veel praktische voorbeelden.

Over BPM
Business Process Management (BPM) is een managementbenadering waarin processen leidend zijn voor het richten van de organisatie op doelstellingen, het optimaal inrichten van de organisatie en het sturing geven aan de uitvoering teneinde de doelstellingen te realiseren.

Over Nico de Graaf
Nico de Graaf werkt als senior business consultant bij Novius Business & Information Management, waar hij deel uitmaakt van de vakgroep Business Process Management. Hij voert opdrachten uit op het gebied van procesmanagement en businessinformatieplanning.

Over Aty Boers
Aty Boers is als organisatiedeskundige en informatiemanager al twintig jaar betrokken bij grote verandertrajecten op het raak vlak van business en ICT. Sinds 2011 is zij partner bij Valuebridge in Amsterdam, daarvoor werkte ze o.a. ruim 8 jaar voor Novius. Ook is ze bestuurslid van het BPMforum Nederland. Zij is medeauteur van de Coachingskalender en schreef diverse boeken, artikelen en columns over de menselijke factor in procesmanagement.

U kunt ‘Het BPM-boek: Theorie en praktijk van procesgericht organiseren’ hier bestellen.

Aty Boers, Nico de Graaf
ISBN: 9789024401024 (€39,90)
Gebonden, 350 blz.

Nieuws

Meer nieuws over