Capgemini: Nederland voorloper met toepassing BPM

06 augustus 2012 Consultancy.nl

Nederland loopt voorop als het gaat om de toepassing van Business Process Management (BPM). Dat blijkt uit een wereldwijde enquête van Capgemini onder 1.000 senior business- en IT-beslissers.
 
Nederland volwassen BPM speler
Volgens het rapport ‘Global Business Process Management’ staan Nederlandse bedrijven van oudsher voorop in het omarmen van innovatieve technologie en BPM. Een op de zes Nederlandse respondenten zegt te beschikken over diepgaande kennis en praktische ervaring met BPM. Dit is vergelijkbaar met het Verenigd Koninkrijk (16 procent) en iets meer dan in markten zoals Spanje (12 procent). Dit laat zien dat het BPM-paradigma steeds meer vaste grond onder de voeten begint te krijgen in diverse sectoren.
 
Met name de financiële sector loopt voorop. Maar ook de andere sectoren zijn bezig met een flinke inhaalslga, zoals bij de overheid en in de zorg. Uitdagende marktomstandigheden in deze sectoren zorgen ervoor dat de belangstelling voor BPM snel groeit. 70 procent van de respondenten zegt dat de omstandigheden in hun sector uitdagender zijn dan verwacht en dat hierdoor de focus op procesverbetering verscherpt.
 
De Capgemini adviseurs constateren dat de convergentie van BPM-, ECM- en CRM-technologie in Nederland verder is ontwikkeld dan elders in de wereld. Klantorganisaties herontwerpen steeds vaker hun frontoffice- en CRM-functies om in een BPM-tool. 60 procent van de Nederlandse bedrijven ziet het faciliteren van self-service voor klanten als een belangrijke business driver, waarbij 57 procent van de ondervraagde managers vindt dat het aantal klantkanalen moet toenemen. Een BPM framework biedt ondersteuning bij het aanpakken van informatiesilo’s rondom verschillende kanalen.
 
Barrières voor de toepassing van BPM
Er zijn evenwel ook enkele barrières voor de toepassing van BPM, die voortkomen uit de wijze waarop in Nederlandse bedrijven wordt geïnvesteerd in processen. Veel investeringen zijn gericht op functionele applicaties die een deel van een proces ondersteunen, zonder focus op het totale proces. Dit wordt ook door het onderzoek geïllustreerd, waaruit blijkt dat 46 procent van de Nederlandse managers die aan het onderzoek deelnamen de silocultuur als een obstakel zien voor het doorvoeren van procesverbeteringen.

Nieuws