Capgemini wil top 3 werelwijde positie in BPM-markt

17 maart 2011 Capgemini

Capgemini heeft vorige week ambitieuze plannen bekendgemaakt op het gebied van Business Process Management (BPM). Capgemini mikt met zijn diensten op een top-3 positie in de BPM-markt, door de uitbreiding van bestaande expertise en middelen in Europa, de Verenigde Staten en India en het versterken van lokale BPM-capaciteiten.

De vraag naar oplossingen met BPM stijgt snel, onder andere door de wens van organisaties om flexibeler om te kunnen gaan met de snel veranderende, competitieve markt maar ook door de toenemende druk van wet- en regelgeving en de wens tot meer transparantie. BPM en de ondersteunende technologie zorgen hierbij voor echte, meetbare waarde bij het verbeteren en optimaliseren van bedrijfsprocessen. Volgens Gartner zal alleen al de BPMS (‘business process management suite’) markt in omvang groeien van $1,9 miljard in 2009 naar $3,4 miljard in 2014, een jaarlijks groeipercentage van 12,2%.

Engbert Verkoren, Global leader BPM Service Line van Capgemini zegt ‘Hoewel technologie steeds meer centraal staat in de ondersteuning van de bedrijfsvoering, is het vaak ook een obstakel voor bedrijven die op zoek zijn naar meer wendbaarheid. BPM-technologie heeft zich verder ontwikkeld en is nu rijp om lastige problemen op te lossen en nieuwe kansen te verzilveren. Onze totaalaanpak is erop gericht om echt samen met de klant inzicht te creëren in de manier waarop duurzame waardecreatie en continue verbeteringen realiteit worden met BPM.’

Michele Cantara, research vice president van Gartner zegt: ‘Veel bedrijven worstelen met culturele en organisatorische uitdagingen wanneer ze de omslag willen maken van een applicatiecentrische naar een procescentrische aanpak en vervolgens naar ‘business process improvement’. Nu BPM steeds meer de norm wordt bij het verbeteren van processen, zien we dat organisaties op zoek gaan naar grotere dienstverleners om een BPM-oplossing wereldwijd uit te kunnen rollen. Steeds vaker richten deze partijen zich ook tot deze dienstverleners voor versnellers - zoals ‘proces-templates’ - die de gaten in het proces tussen de diverse applicaties kunnen integreren.’

Capgemini zal samenwerken met partners zoals Oracle en Pegasystems en met andere bepalende leveranciers van BPM-technologie. In eerste instantie zal Capgemini zich met name richten op markten in de Verenigde Staten  en Europa.

Het adviesbureau benadrukt de noodzaak van een stapsgewijze aanpak van BPM, om de ontwikkeling van bedrijfsprocessen effectief te managen en bekende valkuilen te ontwijken die worden gecreëerd door de omvang en complexiteit van het applicatielandschap, tegenstrijdige belangen van belanghebbenden en veranderende eisen vanuit de bedrijfsvoering. Met het inzetten van diepe domeinkennis zet Capgemini wereldwijd vooral in op door BPM ondersteunde oplossingen die zich richten op de pijnpunten en ambities van specifieke sectoren. Daarnaast is er een portfolio van diensten die de toepassing van BPM  in de organisatie optimaliseren:

  • Value & Performance Management;
  • Versnellers voor proces- en business-analyse;
  • Optimalisatie en integratie van  BPM-technologie;
  • Proces-cultuur en –transformatie;
  • BPM expertisecentrum.

Capgemini’s zet BPM in om allerlei zakelijke uitdagingen te adresseren in alle grote sectoren. Dit varieert van zaakgericht werken in de overheid, claim-afhandeling in de verzekeringsbranche, orderverwerking in telecommunicatie tot het afsluiten van leningen in de financiële dienstverlening. Bestaande klanten die al gebruikmaken van Capgemini’s op BPM gebaseerde oplossingen zijn daarmee onder andere verzekeraars, banken, overheidsorganisaties en telecom- en energiebedrijven.

Bovendien past Capgemini BPM toe in de eigen ‘Business Process Outsourcing’ (BPO) dienstverlening. Hierbij wordt een iteratieve, resultaatgedreven aanpak gehanteerd om de voor de klant beheerde processen continu te verbeteren. Capgemini’s BPO organisatie biedt – op basis van deze ervaringen en met de gebruikte technologie -  een ‘on-demand’ platform voor BPM-diensten aan.

Nieuws